XVII međunarodni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2018
21 - 23. mart 2018, Jahorina, Istočno Sarajevo, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Glavni organizator: Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Elektrotehnički fakultet
Tehničko kosponzorstvo:
IEEE Industry Applications Society
IEEE Sekcija Bosne i Hercegovine
IEEE Sekcija Srbije i Crne Gore
IEEE B&H IAS/PEL/IE Jt Chapter

O SIMPOZIJUMU INFOTEH-JAHORINA

Međunarodni simpozijum INFOTEH-JAHORINA okuplja stručnjake, naučnike, inženjere, istraživače i studente iz oblasti informacionih tehnologija i njihove primjene u oblasti sistema upravljanja, komunikacionih sistema, proizvodnih i elektronskih sistema, elektroenergetike i drugih oblasti elektrotehnike i računarstva. Radni dio Simpozijuma organizovan je kroz sesije, okrugle stolove, predavanja po pozivu i prezentacije. Simpozijum posvećuje posebnu pažnju mladim istraživačima i studentima organizujući posebnu studentsku sesiju.

Prvi simpozijum INFOTEH-JAHORINA održan je u hotelu Bistrica na planini Jahorini od 12. do 14. marta 2001. godine. Šest kompanija predstavilo je svoje proizvodne i razvojne programe iz oblasti telekomunikacija, energetske elektronike, elektroenergetike, automatizacije i upravljanja procesima. Ukupno su predstavljena 53 rada.

Nakon 2001. INFOTEH-JAHORINA privlači značajan broj učesnika uglavnom iz regiona Zapadnog Balkana, i održava dobar kvalitet i broj prijavljenih i prezentovanih radova. INFOTEH-JAHORINA danas predstavlja jedan od vodećih skupova u regionu posvećenih oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija i njihovoj primjeni u različitim oblastima.

Tematske oblasti

Glavne tematske oblasti Simpozijuma su: Računarski sistemi i softver, Komunikacioni sistemi i tehnologije, Energetski sistemi, Proizvodni sistemi, Sistemi upravljanja, Elektronski sistemi.

Radovi se prihvataju iz sljedećih oblasti (ali nisu ograničeni samo na navedene oblasti): arhitektura računara, softversko inženjerstvo, sistemski softver, informacioni sistemi, sigurnost i zaštita informacija, multimedija i računarska grafika, internet i web tehnologije, e-poslovanje, aplikacije za mobilne uređaje, analiza i optimizacija karakteristika telekomunikacionih kanala, analiza i/ili mjerenje kvaliteta prenosa u kanalima i/ili sistemima, metode za poboljšanje kvaliteta prenosa, analiza efikasnih modulacija, napredne arhitekture telekomunikacionih sistema, elektroenergetske mreže i sistemi, planiranje, upravljanje i eksploatacija u elektroenergetskim sistemima, elementi elektroenergetskih sistema, sistemi zaštite i automatizacija, električne mašine i elektromotorni pogoni, obnovljivi izvori energije, informacioni sistemi i telekomunikacije u elektroenergetici, proizvodne tehnologije, CAD/CAM/CAE projektovanje, mehanika i konstrukcije, saobraćajna sredstva i transport, industrijski menadžment, termotehnika i termoenergetika, projektovanje i analiza sistema upravljanja, primjena sistema upravljanja u industriji i laboratoriji, računarski aspekti upravljačkih sistema, obrada signala i primjene, elektronske komponente i tehnologije, optoelektronika, industrijska elektronika, energetska elektronika, digitalni sistemi i logički dizajn.

Organizatori

Glavni organizator

Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Elektrotehnički fakultet

Suorganizatori

Univerzitet u Banjoj Luci, Elektrotehnički fakultet
Univerzitetu Beogradu, Elektrotehnički fakultet
Univerzitet u Nišu, Elektronski fakultet
Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka
Alumni asocijacija inženjera elektrotehnike, Istočno Sarajevo

Tehničko kosponzorstvo

IEEE Industry Applications Society
IEEE Sekcija Bosne i Hercegovine
IEEE Sekcija Srbije i Crne Gore
IEEE B&H IAS/PEL/IE Jt Chapter

Odbori

Počasni odbor

dr Milić Stojić, ETF Beograd, Srbija
dr Božidar Krstajić, ETF Istočno Sarajevo, BiH
dr Đorđe Paunović, ETF Beograd, Srbija
dr Pavle Kaluđerčić, ETF Istočno Sarajevo, BiH
dr Lazar Lukić, IRITEL Beograd, Srbija
dr Milan Radmanović, Elektronski fakultet Niš, Srbija
dr Branko Kovačević, ETF Beograd, Srbija
dr Branko Dokić, ETF Banja Luka, BiH

Programski odbor

dr Slobodan Milojković, ETF Istočno Sarajevo, BiH, predsjednik
dr Zoran Jovanović, ETF Beograd, Srbija
dr Dragan Janković, Elektronski fakultet Niš, Srbija
dr Volker Zerbe, FH Erfurt, Njemačka
dr Mladen Milušev, Tehnički univerzitet Sofija, Bugarska
dr Duško Lukač, Univerzitet primijenjenih nauka Keln, Njemačka
dr Miloš Krstić, IHP Frankfurt (Oder), Njemačka
dr Josif Kosev, FEIT Skoplje, Makedonija
dr Antonio Gordillo – Guerrero, Univerzitet Extremadura, Španija
dr Andreas Pester, Univerzitet primijenjenih nauka Carinthia, Austrija
dr Thrasyvoulos Tsiatsos, Aristotel Univerzitet u Solunu, Grčka
dr Vassil Alexandrov, Superračunarski centar Barselona, Španija
dr Đurađ Budimir, Univerzitet Westminster, Velika Britanija
dr Ervin Sejdić, Univerzitet Pittsburgh, SAD
dr Vlado Kešelj, Univerzitet Dalhousie, Kanada
dr Dejan Vukobratović, FTN Novi Sad, Srbija
dr Ivan Luković, FTN Novi Sad, Srbija
dr Gordana Milosavljević, FTN Novi Sad, Srbija
dr Milomir Šoja, ETF Istočno Sarajevo, BiH
dr Stevan Stankovski, FTN Novi Sad, Srbija
dr Slobodan Lubura , ETF Istočno Sarajevo, BiH
dr Vidan Govedarica, ETF Istočno Sarajevo, BiH
dr Tomislav Šekara, ETF Beograd, Srbija
dr Milica Naumović, Elektronski fakultet Niš, Srbija
dr Zlatan Stojković, ETF Beograd, Srbija
dr Ranko Antunović, Mašinski fakultet Istočno Sarajevo, BiH
dr Nebojša Radić, Mašinski fakultet Istočno Sarajevo, BiH
dr Dušan Golubović, Mašinski fakultet Istočno Sarajevo, BiH
dr Predrag Petrović, IRITEL Beograd, Srbija
dr Milena Stanković, Elektronski fakultet Niš, Srbija
dr Goran Đorđević, Elektronski fakultet Niš, Srbija
dr Jovan Mikulović, ETF Beograd, Srbija
dr Milan Rapaić, FTN Novi Sad, Srbija
dr Branko Perišić, FTN Novi Sad, Srbija
dr Branko Blanuša, ETF Banja Luka, BiH
dr Petar Matić, ETF Banja Luka, BiH
dr Obrad Spaić, FPM Trebinje, BiH
dr Darko Marčetić, FTN Novi Sad, Srbija
dr Željko Despotović, Institut Mihajlo Pupin, Beograd, Srbija
dr Božo Krstajić, ETF Podgorica, Crna Gora
dr Radovan Stojanović, ETF Podgorica, Crna Gora
dr Danijel Mijić, ETF Istočno Sarajevo, BiH
dr Božidar Popović, ETF Istočno Sarajevo, BiH
dr Mirjana Maksimović, ETF Istočno Sarajevo, BiH
dr Aleksandar Simović, ETF Istočno Sarajevo, BiH
dr Vladimir Vujović, ETF Istočno Sarajevo, BiH

Organizacioni odbor

dr Zoran Ljuboje, ETF Istočno Sarajevo, predsjednik
dr Danijel Mijić, ETF Istočno Sarajevo
dr Božidar Popović, ETF Istočno Sarajevo
dr Darko Kovačević, ETF Istočno Sarajevo
Marko Ikić, mr, ETF Istočno Sarajevo
Budimir Kovačević, ETF Istočno Sarajevo

Sekretarijat

mr Nataša Popović, ETF Istočno Sarajevo
Radmila Kovačević, ETF Istočno Sarajevo
Danka Despotović, ETF Beograd
mr Snježana Milinković, ETF Istočno Sarajevo
mr Nataša Pavlović, ETF Istočno Sarajevo
mr Nada Cincar, ETF Istočno Sarajevo
mr Srđan Jokić, ETF Istočno Sarajevo
mr Goran Vuković, ETF Istočno Sarajevo
mr Marijana Ćosović, ETF Istočno Sarajevo
mr Darko Šuka, ETF Istočno Sarajevo
mr Nikola Davidović, ETF Istočno Sarajevo
Bojana Novaković, mr, ETF Istočno Sarajevo
Mladen Banjanin, mr, ETF Istočno Sarajevo
Srđan Lale, mr, ETF Istočno Sarajevo
Milica Ristović Krstić, mr, ETF Istočno Sarajevo
Miodrag Forcan, mr, ETF Istočno Sarajevo
Marko Bošković, mr, ETF Istočno Sarajevo
Marko Lalović, mr, ETF Istočno Sarajevo

PROGRAM

Program rada Simpozijuma

  20.03.2018. (utorak)
  15:00 Registracija učesnika (do 20:00)
  18:30 Sastanak Organizacionog odbora i Programskog odbora, sala 1
  21.03.2018. (srijeda)
  8:00 Registracija učesnika (do 16:00)
  9:30 Svečano otvaranje, sala 2
Koktel dobrodošlice, sala 2
  11:00 Plenarno predavanje: Recent Research Activities on 5G Technology, Djuradj Budimir
  14:30 Sesija RSS-1, sala 1
Sesija ENS-1, sala 2
  16:00 Sesija P-1, sala 3
  17:00 Sesija RSS-2, sala 1
Sesija ENS-2, sala 2
  19:30 Prezentacija firme MICOM BH, sala 1
  22.03.2018. (četvrtak)
  8:00 Registracija učesnika (do 16:00)
  8:30 Sesija RSS-3, sala 1
Sesija ENS-3, sala 2
  9:00 Sesija P-2, sala 3
  11:30 Izlet - Sarajevo
  20:00 Svečana večera, restoran hotela Bistrica
  23.03.2018. (petak)
  8:00 Registracija učesnika (do 14:00)
  8:30 Sesija KST-1, sala 1
Sesija ELS, sala 2
  9:00 Sesija P-3, sala 3
  11:00 Sesija KST-2, sala 1
Sesija PRS, sala 2
  13:00 Sesija STS-1, sala 2
  14:00 Sesija SUP, sala 1
  15:00 Sesija STS-2, sala 2
  18:00 Rezime skupa, najava sljedećeg skupa i zatvaranje Simpozijuma, sala 1

PREDAVANJA PO POZIVU

Recent Research Activities on 5G Technology

Djuradj Budimir

Wireless Communications Research Group, Faculty of Science and Technology, University of Westminster, London W1W 6UW, UK
School of Electrical Engineering, University of Belgrade, Belgrade, Serbia
Više informacija...

RADOVI

ELS-2 Sistem tehničke zaštite osjetljivih zona i kritične infrastrukture primjenom radarske tehnologije
Tijana Milovanović, DASTO-SEMTEL DOO
Siniša Ninković, DASTO-SEMTEL DOO

ELS-3 Dizajn ručnog mikroommetra na bazi LiPo baterija
Nenad Jovančić, KV Team
Timur Delić, KV Team
Saša Vučičević, KV Team

ELS-4 Automatizovano merenje intenziteta zvuka pomoću robota i intenzitetske sonde
Miloš Bjelić, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu
Nikola Knežević, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu
Kosta Jovanović, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu

ELS-5 Distribuirana bežična mreža za merenje koncentracije ugljen monoksida
Branka Milošević, Institut za Fiziku
Vladimir Rajović, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beograd

ELS-6 Digitalna kontrola paralelnog rada invertora primenom Interleaving algoritma i histerezisnog regulatora struje
Nikola Đorđević, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu
Zoran Radaković, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu

ELS-7 Mogućnosti optimizacije potrošnje kod jednosmernih strujnih transformatora
Milan Ponjavić, Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet
Radivoje Đurić, Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet
Slavko Veinović, Univerzitet u Beogradu, Institut Nikola Tesla
Saša Milić, Univerzitet u Beogradu, Institut Nikola Tesla

ENS-1-1 Principi testiranja prenaponske zaštite u električnim instalacijama niskog napona
Vladan Radulović, Univerzitet Crne Gore
Milan Kočović, Crnogorski Elektroprenosni Sistem

ENS-1-2 Sekundarana regulacija frekvencije i snaga razmjene pomoću SCADA sistema
Gojko Krunić, Fakultet za proizvodnju i menadžment Trebinje
Rajko Tanasijević, ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje
Petar Avdalović, MH "Elektroprivreda Republike Srpske" MP a.d. Trebinje
Nebojša Milivojević, MH "Elektroprivreda Republike Srpske" MP a.d. Trebinje
Gordana Radović-Antelj, ZP "Rudnik i termoelektrana Gacko" a.d. Gacko

ENS-1-3 Energetske performanse i energetski indikatori u sistemu MH ERS a.d. Trebinje
Nebojša Milivojević, Production and Management Faculty Trebinje, Unisversity East Sarajevo
Milica Kašiković, Production and Management Faculty Trebinje, Unisversity East Sarajevo
Gojko Krunić, Production and Management Faculty Trebinje, Unisversity East Sarajevo

ENS-1-4 Minimizacija pokazatelja pouzdanosti u distributivnoj mreži uz uvaženje ograničenih finansijskih sredstava
Jelena Stojković, Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet
Jelisaveta Krstivojević, Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet

ENS-1-5 Implementacija BPSO algoritma za optimalnu rekonfiguraciju distributivne mreže
Bojan Erceg, Univerzitet u Banjoj Luci, Elektrotehnički fakultet
Čedomir Zeljković, Univerzitet u Banjoj Luci, Elektrotehnički fakultet

ENS-1-6 Mrtva zona poprečne diferencijalne zaštite dvostrukih nadzemnih vodova
Miodrag Forcan, Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet; Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Elektrotehnički fakultet
Zoran Stojanović, Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet

ENS-1-7 Brzo procenjivanje mogućnosti za apsorciju i generisanje reaktivne snage elektrane u tački prilključenja
Nikola Georgijevic, Elektrotehnicki institut Nikola Tesla
Ana Radovanovic, Elektrotehnicki institut Nikola Tesla
Dragan Djordjevic, Elektrotehnicki institut Nikola Tesla
Milan Milinkovic, Elektrotehnicki institut Nikola Tesla

ENS-1-8 Uticaj zavarivanja na magnetske karakteristike feromagnetskih materijala
Karolina Kasas-Lazetic, University of Novi Sad
Dejana Herceg, University of Novi Sad
Danka Antic, University of Novi Sad
Miroslav Prsa, University of Novi Sad

ENS-2-1 Primena veštačke inteligencije u monitoringu i dijagnostici visokonaponskih prekidača
Mileta Žarković, Univerzitet u Beogradu Elektrotehnički fakultet
Zlatan Stojković, Univerzitet u Beogradu Elektrotehnički fakultet
Jovan Mikulović , Univerzitet u Beogradu Elektrotehnički fakultet

ENS-2-2 Optimizacija potrošnje električne energije u rudarskim pogonima
Snežana Aleksandrović, Rudarsko-geološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
Vesna Damnjanović, Rudarsko-geološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
Ilija Jeftenić, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu

ENS-2-3 Analiza kvara i remont regulacione sklopke energetskog transformatora
Velemir Gavrilović, “Alumina” d.o.o. Zvornik
Željko Stanojević, “Limske hidroelektrane” Nova Varoš

ENS-2-4 Simulacije sinhronog prekidanja malih induktivnih i kapacitivnih struja
Lena Zec, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu
Jovan Mikulović, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu

ENS-2-5 Analiza estimatora fluksa kod direktne kontrole momenta asinhronog motora
Goran Vuković, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Elektrotehnički fakultet
Marko Gecić, Torqeedo GmbH

ENS-2-6 Prikaz softvera za termičko projektovanje energetskih uljnih transformatora
Uroš Radoman, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu
Aleksandar Jovanović, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu
Zoran Radaković, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu

ENS-2-7 Određivanje parametara automatskog regulatora napona transformatora u TS 110/35 kV Velika Plana (JP EPS)
Petar Pavlović, Elektrotehnički Institut "Nikola Tesla"
Igor Belić, Elektrotehnički Institut "Nikola Tesla"
Sasa Minić, Elektrotehnički Institut "Nikola Tesla"
Zoran Radonjić, JP EPS, Beograd

ENS-2-8 Uticaj injektiranja jednosmernog signala za merenje temperature na zasićenje asinhronog motora
Bogdan Brković, Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet
Miloš Ječmenica, Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet
Zoran Lazarević, Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet
Saša Štatkić, Univerzitet u Prištini, Fakultet tehničkih nauka Kosovska Mitrovica

ENS-3-1 Proračun tokova snaga u distributivnim mrežama u prisustvu viših harmonika
Miloš Milovanović, Faculty of Technical Sciences, University of Priština in Kosovska Mitrovica
Jordan Radosavljević, Faculty of Technical Sciences, University of Priština in Kosovska Mitrovica
Bojan Perović, Faculty of Technical Sciences, University of Priština in Kosovska Mitrovica
Milorad Dragičević, Faculty of Technical Sciences, University of Priština in Kosovska Mitrovica

ENS-3-2 Planiranje distributivne mreže na području ogranka Jagodina
Miloš Anđelković, Elektrotehnički Institut Nikola Tesla
Ana Anđelković, Elektrotehnički Institut Nikola Tesla
Nenad Belčević, Elektrotehnički Institut Nikola Tesla
Miroslav Stanković, Elektrotehnički Institut Nikola Tesla
Nada Vrcelj, Elektrotehnički Institut Nikola Tesla

ENS-3-3 Optimalno dimenzionisanje i eksploatacija sistema za skladištenje energije u distributivnim mrežama sa integrisanim fotonaponskim sistemima
Pavle Dakić, Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet
Dimitrije Kotur, Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet

ENS-3-4 MOGUĆNOSTI I EFEKTI UNAPREĐENJA FLEKSIBILNOSTI I KOORDINACIJE PRENOSNOG I DISTRIBUTIVNIH SISTEMA ELEKTRIČNE ENERGIJE
Andrea Brajko, HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o.
Nenad Šijaković, Energy Community Secretariat
Željko Đurišić, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu

ENS-3-5 Energetsko-ekonomska opravdanost primene drvne biomase u hibridnim sistemima napajanja električnom energijom
Miroljub Jevtić, Fakultet tehničkih nauka Kosovska Mitrovica
Milan Tomović, Visoka tehnička škola strukovnih studija Zvečan
Milan Mišić, Visoka tehnička škola strukovnih studija Zvečan
Ruža Marković, Visoka tehnička škola strukovnih studija Zvečan

ENS-3-6 Hibridni solarno-električni sistemi za unapređenje energetske efikasnosti u pripremi i korišćenju sanitarne tople vode u domaćinstvima
Željko Đurišić, Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet
Dimitrije Kotur, Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet
Nenad Šijaković, Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet
Aleksandra Sretenović, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet

ENS-3-7 Primena balansne impedanse za održanje stabilnosti distribuiranih generatora
Dejan Milošević, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu; Global Substation Solutions d.o.o.
Ana Đorđević, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu; Global Substation Solutions d.o.o.

ENS-3-8 Virtuelni sistem za skladištenje električne energije realizovan pomoću stanice za punjenje električnih vozila
Dejan Ivic, Elektrotehnički fakultet Univerzitet u Beogradu
Zeljko Djurisic, Elektrotehnički fakultet Univerzitet u Beogradu
Nikola Cubic, Elektroprenos AD Banja Luka

ENS-3-9 Procjena uticaja prepreka i topologije fotonaponskog sistema na godišnju proizvodnju električne energije
Predrag Mršić, Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet; Univerzitet u Banjoj Luci, Elektrotehnički fakultet
Čedomir Zeljković, Univerzitet u Banjoj Luci, Elektrotehnički fakultet

KST-1-2 eNodeB Power Saving in LTE Network
Milan Lukic, VIP mobile d.o.o.

KST-1-3 Automatsko prepoznavanje akorda pomoću hromatograma
Tatjana Miljković, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu
Miloš Bjelić, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu
Dragana Šumarac Pavlović, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu

KST-2-1 Daljinski nadzor i izvedeni alarmi – put ka smart mrežama i odgovor na evropske preporuke
Bojana Jovanović, Iritel a.d. Beograd
Dragana Petrović, Iritel a.d. Beograd
Miroslav Lazić, Iritel a.d. Beograd
Branko Blanuša, Elektrotehnički fakultet Univerzitet u Banja Luci

KST-2-2 PLC (POWER LINE COMMUNICATION) – PERSPECTIVE, REGULATORY FRAMEWORK AND FUNCTIONING PRINCIPLES
Aljoša Petojević, Smart Digital
Dejan Nemec, University of Novi Sad, Faculty of Technical Science

KST-2-3 Ušteda energije u WSN upotrebom UAV i dinamičke arhitekture mreže
Goran Djukanovic, Mtel, a.d. Banja Luka
Goran Popovic, Mtel, a.d. Banja Luka

KST-2-4 Exploring the performance of LoRaTM modules for indoor based wireless sensor networks
Dalibor Dobrilović, University of Novi Sad / Technical Faculty “Mihajlo Pupin”
Željko Stojanov, University of Novi Sad / Technical Faculty “Mihajlo Pupin”
Milan Malić, Panonit
Dušan Malić, Technical College of Applied Sciences in Zrenjanin

KST-2-5 Sigurna detekcija i praćenje objekata u kompromitovanoj bežičnoj senzorskoj mreži
Milan Stanojević, Tehnički fakultet Univerzitet Singidunum
Petar Spalević, Fakultet tehničkih nauka Univerzitet u Prištini
Aleksandar Jevremović, Tehnički fakultet Univerzitet Singidunum
Nenad Stanojević, Fakultet tehničkih nauka Univerzitet u Prištini
Igor Vujičić, Tehnički fakultet Univerzitet Singidunum

KST-2-6 POBOLJŠANJE TAČNOSTI POZICIONIRANJA U USLOVIMA ODSUSTVA OPTIČKE VIDLJIVOSTI PRIMJENOM PSO ALGORITMA OPTIMIZACIJE
Stevo Lukić, MTEL a.d. Banja Luka
Mirjana Simić , Elektrotehnički fakultet Beograd

P-1-1 ELECTRON ZONE OF CARBON NANOTUBES
Jovan Šetrajčić, University of Novi Sad, Faculty of Sciences, Department of Physics
Igor Šetrajčić, University of Novi Sad, Faculty of Sciences, Department of Physics
Ana Šetrajčić-Tomić, University of Novi Sad, Faculty of Medicine, Department of Farmacy

P-1-2 IoT senzorska mreža za predikciju promene temperature i relativne vlažnosti vazduha u skladištu prehrambenih proizvoda
Srđan Tegeltija, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu Novi Sad, Srbija
Branislav Tejić, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu Novi Sad, Srbija
Laslo Tarjan, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu Novi Sad, Srbija
Dragan Dragičević, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu Novi Sad, Srbija
Nikola Đukić, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu Novi Sad, Srbija

P-1-3 Debeloslojni grejni elementi
Zdravko Stanimirovic, Institut za telekomunikacije i elektroniku IRITEL a.d. Beograd
Ivanka Stanimirovic, Institut za telekomunikacije i elektroniku IRITEL a.d. Beograd

P-1-4 Modularna hardverska arhitektura za AES algoritam
Velibor Škobić, Institut RT-RK
Željko Ivanović, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
Ivan Velikić, Institut RT-RK

P-1-5 Uticaj trimovanja energijom visokonaponskih impulsa na spektar šuma debeloslojnih otpornika
Ivanka Stanimirović, IRITEL a.d. Beograd
Zdravko Stanimirović , IRITEL a.d. Beograd

P-1-6 Deljenje znanje u malim i srednjim preduzećima u IT sektoru
Zorica Uzelac, Fakultet Tehničkih Nauka, Univerzitet u Novom Sadu
Đorđe Ćelić, Fakultet Tehničkih Nauka, Univerzitet u Novom Sadu
Zoran Drašković, Fakultet Tehničkih Nauka, Univerzitet u Novom Sadu
Viktorija Petrov, Ekonomski Fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
Dalibor Berić, Fakultet Tehničkih Nauka, Univerzitet u Novom Sadu

P-1-7 Monitoring efekata toplote hidratacije betona
Zoran Stević, Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet Bor
Mirjana Rajčić, Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet Bor
Sanja Martinović , Univerzitet u Beogradu, IHTM
Milica Vlahović, Univerzitet u Beogradu, IHTM
Aleksandar Savić , Univerzitet u Beogradu, Građevinski fakultet
Ilija Radovanović, Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet

P-2-1 Ugovaranje SLA za Mobilne servise
Srđan Bojičić, Telekom Srbija

P-2-2 Performanse ST algoritma za filtriranje Gausovog šuma kod slika sa insertovanim vodenim žigom
Bojan Prlinčević, Visoka Tehnička škola strukovnih studija Zvečan, Srbija
Zoran Milivojević, Visoka Tehnička škola strukovnih studija Niš, Srbija
Uroš Jakšić, Visoka Tehnička škola strukovnih studija Zvečan, Srbija

P-2-3 Efekat dejstva akustičke smetnje tipa vetar na razumljivost govora
Zoran Milivojević, College of Applied Technical Sciences of Niš
Dijana Kostić, College of Applied Technical Sciences of Niš,
Zoran Veličković, College of Applied Technical Sciences of Niš,
Darko Brodić, University of Belgrade, Tehnical Faculty in Bor

P-2-4 Upravljački plan učinkovitosti brodske energije kod odabrane offshore kompanije
Tatjana Stanivuk, University of Split, Faculty of Maritime Studies
Teo Galić, University of Split, Faculty of Maritime Studies
Frane Prolić, University of Split, The University Department of Professional Studies

P-3-1 Dostupnost informacija kao važan faktor optimizacije konverzija web sajtova za elektronsku trgovinu - Statistička analiza za Republiku Srbiju
Tanja Krunić, Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu
Tatjana Solomun, Cedens Company

P-3-3 Computer-Assisted Translation in Teaching ESP
Darko Kovačević, University of East Sarajevo, Faculty of Electrical Engineering

P-3-4 Razvoj Data mining modela za predikciju prelaska Prepaid korisnika u telekomu
Marin Mandić, Fakultet strojarstva i računarstva, Sveučilište u Mostaru
Goran Kraljević, Fakultet strojarstva i računarstva, Sveučilište u Mostaru
Ivan Boban, Fakultet strojarstva i računarstva, Sveučilište u Mostaru

PRS-1 Kombinacija aditivne tehnologije i zavarivanja u izradi metalnih proizvoda - WAAM
Nikola Knezović, Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike Sveučilišta u Mostaru
Angela Topić, Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike Sveučilišta u Mostaru

PRS-2 Analiza raspodele opterećenja u cilindrično valjkastom ležaju za uležištenje osovinskog sklopa na železnici
Vladimir Blanuša, Visoka tehnička škola strukovnih studija-Novi Sad
Branko Milisavljević, Visoka tehnička škola strukovnih studija-Novi Sad
Milan Zeljković, Departman za proizvodno mašinstvo, Fakultet tehničkih nauka-Novi Sad
Aleksandar Živković, Departman za proizvodno mašinstvo, Fakultet tehničkih nauka-Novi Sad

PRS-3 REMODELOVANJE RAČUNARSKOG MODELA TUMORSKE, MODULARNE ENDOPORTEZE ZGLOBA KUKA
Jovan Sekulić, Zdravstveni centar Zrenjanin, Republika Srbija
Jovan Grujić, DOO “Grujić i Грујић”Novi Sad, Republika Srbij
Slobodan Tabaković, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad
Aleksandar Živković, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad

PRS-4 Uticaj ravnih žljebova alata na kvalitet zavara kod Friction Stir Welding procesa
Aleksandra Koprivica, Fakultet za proizvodnju i menadžment Trebinje
Obrad Spaić, Fakultet za proizvodnju i menadžment Trebinje
Mirjana Jokanović, Fakultet za proizvodnju i menadžment Trebinje
Gojko Krunić, Fakultet za proizvodnju i menadžment Trebinje

PRS-5 Procjena stanja alata preko karakteristika kvaliteta predmeta rada
Obrad Spaić, Fakultet za proizvodnju i menadžment Trebinje
Jelena Adžić, Swisslion Industrija alata a.d. Trebinje
Mirjana Jokanović, Fakultet za proizvodnju i menadžment Trebinje
Aleksandra Koprivica, Fakultet za proizvodnju i menadžment Trebinje

RSS-1-1 Formalni opis i tumačenje teškoća pri interakciji korisnika sa računarskom aplikacijom
Dragan Plakalović, Ekonomski fakultet Pale Univerzitet istočno Sarajevo

RSS-1-2 Softver za merenje pokrivanja direktnim zvukom u sistemima za ozvučavanje
Jovana Protić, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu
Miloš Bjelić, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu
Miomir Mijić, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu

RSS-1-3 Softver za upravljanje procesima kalibracije položenih cilindričnih rezervoara
Vlado Krunić, PMF, Univerzitet u Banjoj Luci, Banja Luka, BiH, Republika Srpska
Momčilo Krunić, RT-RK, Institut za sisteme bazirane na računarima, Novi Sad, Republika Srbija
Sanja Lončar, Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad, Republika Srbija
Ljilja Šikman, Tehnološki fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, Banja Luka, BiH, Republika Srpska

RSS-1-4 Softverska vizuelizacija srčanih tonova i njihova analiza primjenom kombinovanih algoritama programskog paketa LabView-a
Mitar Grgur, Rudnik i Termoelektrana Gacko
Joka Đaković, Zavod za medicinu rada i sporta RS

RSS-1-5 Pregled osnovnih tehnika kompjuterske vizije u autonomnim vozilima
Zlatko Veličković, Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički faklutet
Jelena Kocić, Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički faklutet
Nenad Jovičić, Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički faklutet

RSS-1-6 Doprinos pouzdanosti predikcije za prediktivni model održavanja avionskog motora
Olivera Jankovic, ORAO a.d Bijeljina
Đorđe Babić, Računarski fakultet, Beograd

RSS-2-1 Cloud Technologies in Focus of Redesignig Medical Devices for Patients' Convinience and Data Safety
Sara Gračić, PhD student at University of Novi Sad, Faculty of Economics
Zoran Ćirić, University of Novi Sad, Faculty of Economics

RSS-2-2 Video Watermarking using Bit-plane Decomposition in Chaos domain
Zoran Veličković, College of Applied Technical Sciences Nis
Zoran Milivojević, College of Applied Technical Sciencesn Nis
Marko Veličković, College of Applied Technical Sciences Nis

RSS-2-3 Banka otvorenih podataka u funkciji razvoja e-zdravstva
Tatjana Stojadinovic, Agencija za lekove i medicinska sredstva Republike Srbije
Ljiljana Radovanovic, Agencija za lekove i medicinska sredstva Republike Srbije

RSS-2-4 Analiza determinanti elektronske trgovine na tržištu Srbije
Tanja Kaurin, Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, Novi Sad
Milorad Kilibarda , Saobraćajni fakultet Beograd

RSS-2-5 Značaj e-Zdravstva u konceptu pametnih gradova
Aldina Avdić, Državni univerzitet u Novom Pazaru
Dragan Janković, Elektronski fakultet Niš

RSS-3-1 Metoda „triedara“ za nalaženje tačnog rešenja linearnog sistema sa velikim brojem nepoznatih
Aleksa Srdanov, Visoka tehnička škola strukovnih studija Požarevac
Radiša Stefanović, Visoka tehnička škola strukovnih studija Požarevac
Dragan Milovanović, Visoka tehnička škola strukovnih studija Požarevac
Aleksandra Jovanović, Visoka tehnička škola strukovnih studija Požarevac
Đorđe Marjanović, Visoka tehnička škola strukovnih studija Požarevac

RSS-3-2 Unakrsna entropija uzoraka transformisanih kardiovaskularnih podataka: pouzdanost procene
Dragana Bajic, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
Tamara Skoric, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
Nina Japundžić-Žigon, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

RSS-3-3 Metodologija detekcije anomalija u BGP-u
Marijana Ćosović, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Elektrotehnički fakultet
Slobodan Obradović, Visoka škola strukovnih studija za informacione tehnologije

RSS-3-4 Entropy and sequence analysis in Portapres® signals
Marko Mozetic, University of Novi Sad, Faculty of technical sciences
Jelena Antelj, University of Novi Sad, Faculty of technical sciences
Katarina Otasevic, University of Novi Sad, Faculty of technical sciences
Tamara Skoric, University of Novi Sad, Faculty of technical sciences
Dragana Bajic, University of Novi Sad, Faculty of technical sciences

RSS-3-7 Programska rešenja pri proceni broja Pi Monte Carlo metodama uz interaktivne animacije
Ana Savic, Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu
Goran Bjelobaba, Narodna banka Srbije
Hana Stefanovic, Visoka škola strukovnih studija za IT

SUP-1 Mогућности примене методе сједињавања честица трага за праћење циљева
Zvonko Radosavljevic, Elektrotehnicki fakultet Univerziteta u Beogradu
Branko Kovacevic, Elektrotehnicki fakultet Univerziteta u Beogradu

SUP-2 Optimizacija parametara PID regulatora pod ograničenjima na performansu i robusnost primjenom algoritma roja čestica
Marko Bošković, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Elektrotehnički fakultet; Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
Milan Rapaić, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
Zoran Jeličić, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu

SUP-3 Primena nelinearnog upravljanja sa aktivnim potiskivanjem poremećaja u sistemu pozicioniranja laserske prateće glave za samovođenje rakete
Momir Stanković, Vojna akademija, Beograd
Stojadin Manojlović, Vojna akademija, Beograd
Milan Rapaić, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Milica Naumović, Elektronski fakultet, Niš
Vladimir Milovanović, Vojna akademija, Beograd

SUP-4 Multivarijabilno upravljanje kriogenim 2x2 procesom primenom PID regulatora projektovanog u odnosu na zahtevanu robusnost
Ljubiša Bučanović, Messer Tehnogas AD Bor
Mihailo Lazarević, Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Petar Mandić, Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Tomislav Šekara, Elektrotehnički fakultet Univerzitet u Beogradu
Mladen Dragović, Uno-lux processing, Beograd
Vidan Govedarica, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu

SUP-5 Modifikacija PBRC algoritma sa primenama u problemima adaptivne regresije
Vukan Turkulov, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka
Stefana Jocić, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka
Milan Rapaić, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka
Zoran Jeličić, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

SUP-6 Primena modifikovane fazno zaključane petlje za adaptaciju sistema upravljanja temperaturnih procesa
Milica Jovanović, Univerzitet u Beogradu
Maja Trumić, Univerzitet u Beogradu
Tomislav Šekara, Univerzitet u Beogradu

SUP-7 Uporedna analiza modifikovanog Smitovog prediktora i optimalnog PI regulatora za adaptaciju sistema upravljanja primenom fazno zaključane petlje za temperaturne procese sa dominantnim transportnim kašnjenjem
Maja Trumić, Univerzitet u Beogradu
Milica Jovanović, Univerzitet u Beogradu
Tomislav Šekara, Univerzitet u Beogradu
Marko Bošković, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Elektrotehnički fakultet

SUP-8 Realizacija fazi regulatora temperature i nagiba promene temperature u elektrootpornoj komornoj preći
Milica Jevtić, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu
Nikola Đorđević, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu
Zoran Radaković, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu

SUP-9 Nerekuperativno kočenje sinhronih motora sa permanentnim magnetima uz kontrolu napona jednosmjernog međukola pretvarača
Petar Matić, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Republika Srpska
Darko Marčetić, Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu

SUP-10 Stateflow alat za modeliranje elektro-hidrauličkog aktuatora
Dragan Pršić, Fakultet za mašinstvo i gradjevinarstvo u Kraljevu
Dragan Nauparac, PPT Inženjering Beograd
Marko Miloš, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu

SUP-11 Egzoskeleti
Svemir Popić, Mihailo Pupin Institute
Gorana Popić

STS-1-1 Primena multimedije na mobilnim uređajima za učenje matematike
Ivan Todorovic, Faculty of Sciences and Mathematics, University of Priština, Коsovska Mitrovica

STS-1-2 UPOTREBA JAVA SKRIPT KODA U PROCESU AUTOMATSKOG TESTIRANJA PROGRAMA
Zoran Škrkar, Elektrotehnički Fakultet Istočno Sarajevo

STS-1-3 Primjena mikrocijevnih sistema u izgradnji FTTH kućnih instalacija
Sanja Đuraš Živković, Saobraćajni fakultet Doboj

STS-1-4 Pregled rješenja za realizaciju LoRa bežične mreže
Saša Verić, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci

STS-2-1 Sadašnjost i budućnost pametnih elektroenergetskih mreža
Benjamin Arslanagić, Elektrotehnički fakultet Sarajevo
Ali Damadžić, Elektrotehnički fakultet Sarajevo
Aldin Gosto, Elektrotehnički fakultet Sarajevo
Sanela Mešić, Elektrotehnički fakultet Sarajevo
Ismar Mušanović, Elektrotehnički fakultet Sarajevo

STS-2-3 Fotonaponski sistemi
Željana Bjelica, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Elektrotehnički fakultet

STS-2-4 Optimalan raspored rada uređaja u kući koja se napaja iz fotonaponskog sistema
Kristina Džodić, University of Belgrade- School of Electrical Engineering

STS-2-5 Izbor agregata i ekonomski dispečing u prisustvu obnovljivih izvora energije
Đorđe Lazović, University of Belgrade- School of Electrical Engineering

STS-2-6 Prenošenje viših harmonika struja kroz transformatore pri različitim spregama sa nesimetričnim opterećenjem
Dejan Govedarica, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo

STS-2-7 Primjena telegrama kod upravlјanja frekventno regulisanim elektromotornim pogonom
Marko Kremenovic, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Elektrotehnički fakultet

SPONZORI

Pokrovitelj


SponzoriDonatori i prijatelji

Regulatorna agencija za komunikacije BiH
Hidroelektrane na Trebišnjici
Elektrodistribucija Pale
Grad Istočno Sarajevo
Opština Istočno Novo Sarajevo
Opština Istočna Ilidža
Raiffeisen Bank
PTT Inženjering Podgorica
MICOM BH
Turistička organizacija Istočno Sarajevo

LOKACIJA

Simpozijum se održava na olimpijskoj planini Jahorini, u hotelu Bistrica. Hotel Bistrica se nalazi na 1620 metara nadmorske visine na lokaciji sa najljepšim pogledom na planinu, između vrhova Jahorine i živopisne doline rijeke Prača. Izgrađen je za XIV Zimske olimpijske igre 1984. godine i kategorisan sa 3 zvjezdice.

KONTAKT

Organizator

Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Elektrotehnički fakultet
Vuka Karadžića 30, 71123 Istočno Sarajevo
Tel./Faks +387 (0)57 342 788
E-mail: infoteh@etf.unssa.rs.ba
Mailing lista: http://etf.unssa.rs.ba/cgi-bin/mailman/listinfo/infoteh-jahorina
Veb sajt: http://www.infoteh.rs.ba