XXI međunarodni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2022
16 - 18. mart 2022, Jahorina, Istočno Sarajevo, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Glavni organizator: Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Elektrotehnički fakultet
Tehničko kosponzorstvo:
IEEE Industry Applications Society
IEEE Sekcija Bosne i Hercegovine
IEEE Sekcija Srbije i Crne Gore
IEEE B&H IAS/PEL/IE Jt Chapter
ISBN 978-99976-710-9-7

O SIMPOZIJUMU INFOTEH-JAHORINA

Međunarodni simpozijum INFOTEH-JAHORINA okuplja stručnjake, naučnike, inženjere, istraživače i studente iz oblasti informacionih tehnologija i njihove primjene u oblasti sistema upravljanja, komunikacionih sistema, proizvodnih i elektronskih sistema, elektroenergetike i drugih oblasti elektrotehnike i računarstva. Radni dio Simpozijuma organizovan je kroz sesije, okrugle stolove, predavanja po pozivu i prezentacije. Simpozijum posvećuje posebnu pažnju mladim istraživačima i studentima organizujući posebnu studentsku sesiju.

Prvi simpozijum INFOTEH-JAHORINA održan je u hotelu Bistrica na planini Jahorini od 12. do 14. marta 2001. godine. Šest kompanija predstavilo je svoje proizvodne i razvojne programe iz oblasti telekomunikacija, energetske elektronike, elektroenergetike, automatizacije i upravljanja procesima. Ukupno su predstavljena 53 rada.

Nakon 2001. INFOTEH-JAHORINA privlači značajan broj učesnika uglavnom iz regiona Zapadnog Balkana, i održava dobar kvalitet i broj prijavljenih i prezentovanih radova. INFOTEH-JAHORINA danas predstavlja jedan od vodećih skupova u regionu posvećenih oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija i njihovoj primjeni u različitim oblastima.

Tematske oblasti

Glavne tematske oblasti Simpozijuma su: Računarski sistemi i softver, Komunikacioni sistemi i tehnologije, Energetski sistemi, Proizvodni sistemi, Sistemi upravljanja, Elektronski sistemi.

Radovi se prihvataju iz sljedećih oblasti (ali nisu ograničeni samo na navedene oblasti): arhitektura računara, softversko inženjerstvo, sistemski softver, informacioni sistemi, sigurnost i zaštita informacija, multimedija i računarska grafika, internet i web tehnologije, e-poslovanje, aplikacije za mobilne uređaje, analiza i optimizacija karakteristika telekomunikacionih kanala, analiza i/ili mjerenje kvaliteta prenosa u kanalima i/ili sistemima, metode za poboljšanje kvaliteta prenosa, analiza efikasnih modulacija, napredne arhitekture telekomunikacionih sistema, elektroenergetske mreže i sistemi, planiranje, upravljanje i eksploatacija u elektroenergetskim sistemima, elementi elektroenergetskih sistema, sistemi zaštite i automatizacija, električne mašine i elektromotorni pogoni, obnovljivi izvori energije, informacioni sistemi i telekomunikacije u elektroenergetici, proizvodne tehnologije, CAD/CAM/CAE projektovanje, mehanika i konstrukcije, saobraćajna sredstva i transport, industrijski menadžment, termotehnika i termoenergetika, projektovanje i analiza sistema upravljanja, primjena sistema upravljanja u industriji i laboratoriji, računarski aspekti upravljačkih sistema, obrada signala i primjene, elektronske komponente i tehnologije, optoelektronika, industrijska elektronika, energetska elektronika, digitalni sistemi i logički dizajn, bioinženjering i biomedicina.

Organizatori

Glavni organizator

Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Elektrotehnički fakultet

Suorganizatori

Univerzitet u Banjoj Luci, Elektrotehnički fakultet
Univerzitetu Beogradu, Elektrotehnički fakultet
Univerzitet u Nišu, Elektronski fakultet
Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka
Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet tehničkih nauka u Čačku
Ss. Cyril and Methodius University in Skopje
Evropska mreža preduzetništva Republike Srpske
Alumni asocijacija inženjera elektrotehnike, Istočno Sarajevo

Tehničko kosponzorstvo

IEEE Industry Applications Society
IEEE Sekcija Bosne i Hercegovine
IEEE Sekcija Srbije i Crne Gore
IEEE B&H IAS/PEL/IE Jt Chapter

Odbori

Počasni odbor

dr Milić Stojić, ETF Beograd, Srbija
dr Božidar Krstajić, ETF Istočno Sarajevo, BiH
dr Đorđe Paunović, ETF Beograd, Srbija
dr Lazar Lukić, IRITEL Beograd, Srbija
dr Milan Radmanović, Elektronski fakultet Niš, Srbija
dr Branko Kovačević, ETF Beograd, Srbija
dr Branko Dokić, ETF Banja Luka, BiH
dr Dušan Golubović, MF Istočno Sarajevo, BiH
dr Čedomir Milosavljević, Elektronski fakultet Niš, Srbija
mr Risto Ćeranić, KINEL Novi Sad, Srbija

Programski odbor

dr Slobodan Milojković, ETF Istočno Sarajevo, BiH, predsjednik
dr Milo Tomašević, ETF Beograd, Srbija
dr Dragan Janković, Elektronski fakultet Niš, Srbija
dr Dragan Mančić, Elektronski fakultet Niš, Srbija
dr Danijela Milošević, FTN Čačak, Srbija
dr Volker Zerbe, FH Erfurt, Njemačka
dr Mladen Milušev, Tehnički univerzitet Sofija, Bugarska
dr Duško Lukač, Univerzitet primijenjenih nauka Keln, Njemačka
dr Miloš Krstić, IHP Frankfurt (Oder), Njemačka
dr Josif Kosev, FEIT Skoplje, Makedonija
dr Antonio Gordillo – Guerrero, Univerzitet Extremadura, Španija
dr Thrasyvoulos Tsiatsos, Aristotel Univerzitet u Solunu, Grčka
dr Vassil Alexandrov, Superračunarski centar Barselona, Španija
dr Aphrodite Ktena, National and Kapodistrian University of Athens, Grčka
dr Stefan Kirilov Kartunov, Technical University of Gabrovo, Bulgaria
dr Wojciech Tarasiuk, Bialystok University of Technology, Poland
dr Vilmos Simon, Budapest University of Technology and Economics, Hungary
dr Boris Dumnić, FTN Novi Sad, Srbija
dr Zoran Ljuboje, ETF Istočno Sarajevo, BiH
dr Đurađ Budimir, Univerzitet Westminster, Velika Britanija
dr Ervin Sejdić, Univerzitet Pittsburgh, SAD
dr Vlado Kešelj, Univerzitet Dalhousie, Kanada
dr Theodoros Samaras, Aristotel Univerzitet u Solunu, Grčka
dr Achilles D. Boursianis, Aristotel Univerzitet u Solunu, Grčka
dr Dejan Vukobratović, FTN Novi Sad, Srbija
dr Ivan Luković, FTN Novi Sad, Srbija
dr Gordana Milosavljević, FTN Novi Sad, Srbija
dr Milomir Šoja, ETF Istočno Sarajevo, BiH
dr Stevan Stankovski, FTN Novi Sad, Srbija
dr Slobodan Lubura, ETF Istočno Sarajevo, BiH
dr Vidan Govedarica, ETF Istočno Sarajevo, BiH
dr Tomislav Šekara, ETF Beograd, Srbija
dr Milica Naumović, Elektronski fakultet Niš, Srbija
dr Zlatan Stojković, ETF Beograd, Srbija
dr Milija Kraišnik, MF Istočno Sarajevo, BiH
dr Predrag Petrović, IRITEL Beograd, Srbija
dr Milena Stanković, Elektronski fakultet Niš, Srbija
dr Jovan Mikulović, ETF Beograd, Srbija
dr Milan Rapaić, FTN Novi Sad, Srbija
dr Branko Perišić, FTN Novi Sad, Srbija
dr Branko Blanuša, ETF Banja Luka, BiH
dr Petar Matić, ETF Banja Luka, BiH
dr Obrad Spaić, FPM Trebinje, BiH
dr Darko Marčetić, FTN Novi Sad, Srbija
dr Željko Despotović, Institut Mihajlo Pupin, Beograd, Srbija
dr Slobodan Đukanović, ETF Podgorica, Crna Gora
dr Vlado Delić, FTN Novi Sad, Srbija
dr Marjan Mernik, FERI Maribor, Slovenija
dr Dragana Bajić, FTN Novi Sad, Srbija
dr Tamara Škorić, FTN Novi Sad, Srbija
dr Željko Đurišić, ETF Beograd, Srbija
dr Milan Vesković, FTN Čačak, Srbija
dr Petar Rajković, Elektronski fakultet Niš, Srbija
dr Miroslav Kostadinović, Saobraćajni fakultet Doboj, BiH
dr Danijel Mijić, ETF Istočno Sarajevo, BiH
dr Božidar Popović, ETF Istočno Sarajevo, BiH
dr Mirjana Maksimović, ETF Istočno Sarajevo, BiH
dr Aleksandar Simović, ETF Istočno Sarajevo, BiH
dr Vladimir Vujović, ETF Istočno Sarajevo, BiH
dr Mladen Banjanin, ETF Istočno Sarajevo, BiH
dr Marijana Ćosović, ETF Istočno Sarajevo, BiH
dr Srđan Nogo, ETF Istočno Sarajevo, BiH
dr Srđan Lale, ETF Istočno Sarajevo, BiH
dr Darko Šuka, ETF Istočno Sarajevo
dr Snježana Milinković, ETF Istočno Sarajevo
dr Miodrag Forcan, ETF Istočno Sarajevo
dr Nataša Popović, ETF Istočno Sarajevo
dr Marko Bošković, ETF Istočno Sarajevo

dr Slobodan Milojković, ETF Istočno Sarajevo, BiH, predsjednik
dr Milo Tomašević, ETF Beograd, Srbija
dr Dragan Janković, Elektronski fakultet Niš, Srbija
dr Dragan Mančić, Elektronski fakultet Niš, Srbija
dr Danijela Milošević, FTN Čačak, Srbija
dr Volker Zerbe, FH Erfurt, Njemačka
dr Mladen Milušev, Tehnički univerzitet Sofija, Bugarska
dr Duško Lukač, Univerzitet primijenjenih nauka Keln, Njemačka
dr Miloš Krstić, IHP Frankfurt (Oder), Njemačka
dr Josif Kosev, FEIT Skoplje, Makedonija
dr Antonio Gordillo – Guerrero, Univerzitet Extremadura, Španija
dr Thrasyvoulos Tsiatsos, Aristotel Univerzitet u Solunu, Grčka
dr Vassil Alexandrov, Superračunarski centar Barselona, Španija
dr Đurađ Budimir, Univerzitet Westminster, Velika Britanija
dr Ervin Sejdić, Univerzitet Pittsburgh, SAD
dr Vlado Kešelj, Univerzitet Dalhousie, Kanada
dr Theodoros Samaras, Aristotel Univerzitet u Solunu, Grčka
dr Achilles D. Boursianis, Aristotel Univerzitet u Solunu, Grčka
dr Dejan Vukobratović, FTN Novi Sad, Srbija
dr Ivan Luković, FTN Novi Sad, Srbija
dr Gordana Milosavljević, FTN Novi Sad, Srbija
dr Milomir Šoja, ETF Istočno Sarajevo, BiH
dr Stevan Stankovski, FTN Novi Sad, Srbija
dr Slobodan Lubura, ETF Istočno Sarajevo, BiH
dr Vidan Govedarica, ETF Istočno Sarajevo, BiH
dr Tomislav Šekara, ETF Beograd, Srbija
dr Milica Naumović, Elektronski fakultet Niš, Srbija
dr Zlatan Stojković, ETF Beograd, Srbija
dr Milija Kraišnik, MF Istočno Sarajevo, BiH
dr Predrag Petrović, IRITEL Beograd, Srbija
dr Milena Stanković, Elektronski fakultet Niš, Srbija
dr Jovan Mikulović, ETF Beograd, Srbija
dr Milan Rapaić, FTN Novi Sad, Srbija
dr Branko Perišić, FTN Novi Sad, Srbija
dr Branko Blanuša, ETF Banja Luka, BiH
dr Petar Matić, ETF Banja Luka, BiH
dr Obrad Spaić, FPM Trebinje, BiH
dr Darko Marčetić, FTN Novi Sad, Srbija
dr Željko Despotović, Institut Mihajlo Pupin, Beograd, Srbija
dr Slobodan Đukanović, ETF Podgorica, Crna Gora
dr Vlado Delić, FTN Novi Sad, Srbija
dr Marjan Mernik, FERI Maribor, Slovenija
dr Dragana Bajić, FTN Novi Sad, Srbija
dr Tamara Škorić, FTN Novi Sad, Srbija
dr Željko Đurišić, ETF Beograd, Srbija
dr Milan Vesković, FTN Čačak, Srbija
dr Danijel Mijić, ETF Istočno Sarajevo, BiH
dr Božidar Popović, ETF Istočno Sarajevo, BiH
dr Mirjana Maksimović, ETF Istočno Sarajevo, BiH
dr Aleksandar Simović, ETF Istočno Sarajevo, BiH
dr Vladimir Vujović, ETF Istočno Sarajevo, BiH
dr Mladen Banjanin, ETF Istočno Sarajevo, BiH
dr Marijana Ćosović, ETF Istočno Sarajevo, BiH
dr Srđan Nogo, ETF Istočno Sarajevo, BiH
dr Srđan Lale, ETF Istočno Sarajevo, BiH
dr Darko Šuka, ETF Istočno Sarajevo
dr Snježana Milinković, ETF Istočno Sarajevo
dr Miodrag Forcan, ETF Istočno Sarajevo

Organizacioni odbor

dr Božidar Popović, ETF Istočno Sarajevo, predsjednik
dr Danijel Mijić, ETF Istočno Sarajevo
dr Zoran Ljuboje, ETF Istočno Sarajevo
dr Mladen Banjanin, ETF Istočno Sarajevo
dr Darko Kovačević, ETF Istočno Sarajevo
Marko Ikić, mr, ETF Istočno Sarajevo
mr Budimir Kovačević, ETF Istočno Sarajevo

Sekretarijat

dr Nataša Popović, ETF Istočno Sarajevo, predsjednik
dr Nataša Pavlović, ETF Istočno Sarajevo
dr Marko Bošković, ETF Istočno Sarajevo
Radmila Kovačević, ETF Istočno Sarajevo
mr Nada Cincar, ETF Istočno Sarajevo
mr Srđan Jokić, ETF Istočno Sarajevo
mr Goran Vuković, ETF Istočno Sarajevo
mr Nikola Davidović, ETF Istočno Sarajevo
Bojana Čolić, mr, ETF Istočno Sarajevo
Miljan Sikimić, ETF Istočno Sarajevo
Zorana Štaka, ETF Istočno Sarajevo
Nikola Kukrić, ETF Istočno Sarajevo
Zorana Mandić, ETF Istočno Sarajevo
Marko Malović, ETF Istočno Sarajevo
Milica Vuković, ETF Istočno Sarajevo
Bojan Subotić, ETF Istočno Sarajevo

PROGRAM

Program Simpozijuma

Simpozijum je organizovan u hibridnoj formi. Dio programskih sadržaja je organizovan u hotelu Bistrica na Jahorini, uz poštovanje epidemioloških mjera, a dio je organizovan u virtuelnoj formi putem online prezentacija radova i predavanja po pozivu.

16.03.2022. (srijeda)
09:00 desk Registracija učesnika (do 16:00)
11:00 sala 2 Svečano otvaranje
11:30 sala 2 Panel - Digitalizacija privrede kroz saradnju sa akademskom zajednicom
12:15 sala 2 Koktel dobrodošlice
13:00 sala 1 Poslovni susreti INFOTEH-JAHORINA 2022 B2B
14:30 sala 2 Poster sesija 1
15:30 sala 1 Oralna sesija 1
16:00 sala 2 Poster sesija 2
17:30 sala 1 Oralna sesija 2
17:30 sala 2 Poster sesija 3
17.03.2022. (četvrtak)
08:00 desk Registracija učesnika (do 13:00)
09:00 sala 1 Oralna sesija 3
09:00 sala 2 Oralna sesija 4
11:30 sala 1 Oralna sesija 5
11:30 sala 2 Oralna sesija 6
13:00 online Predavanje 1: Scheduling Time-Critical Applications in Cloudy, Foggy and Misty Computing Environments, Helen D. Karatza
15:00 sala 1 Oralna sesija 7
15:00 sala 2 Oralna sesija 8
16:30 sala 1 KALCEA & SUCCESS radionica
16:30 sala 2
online
Studentska sesija
18.03.2022. (petak)
09:00 online Predavanje 2: Pattern recognition for cultural heritage: a research overview, Alessia Amelio
10:00 online Virtuelna sesija 1
10:00 online Virtuelna sesija 2
13:00 online Virtuelna sesija 3
13:00 online Virtuelna sesija 4
16:00 online Virtuelna sesija 5
16:00 online Virtuelna sesija 6

PREDAVANJA PO POZIVU

Scheduling Time-Critical Applications in Cloudy, Foggy and Misty Computing Environments

Helen D. Karatza, Professor Emeritus, Aristotle University of Thessaloniki, Greece

Pattern recognition for cultural heritage: a research overview

Alessia Amelio, Senior Researcher, University "G. d'Annunzio" Chieti-Pescara, Italy

RADOVI

Distance protection of 400 kV transmission line Gacko- Trebinje
Vaso Milišić, "Elektroprenos-Elektroprijenos BiH" a.d. Banjaluka
Miodrag Forcan, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Elektrotehnički fakultet

Analiza efikasnosti APU operacije u 2020. i 2021. godini na prenosnim dalekovodima u BiH – Operativno područje Sarajevo
Predrag Šaraba, "Elektroprenos - Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka
Božidar Popović, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Procjena stanja sinhronog generatora sa aspekta električnog izolacionog sistema
Branislav Bošković, Istraživačko razvojni centar elektroenergetike a.d. MH „ERS” – Matično preduzeće a.d. Trebinje
Srđan Jokić, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Elektrotehnički fakultet

Kvantifikacija koeficijenta žilavosti u elektroenergetskim sistemima
Darko Šošić, Elektrotehnički fakultet
Mileta Žarković, Elektrotehnički fakultet
Goran Dobrić, Elektrotehnički fakultet
Vladimir Antonijević, Elektrotehnički fakultet
Zlatan Stojković, Elektrotehnički fakultet
Zoran Stojanović, Elektrotehnički fakultet

Simulation of Dynamic Hysteresis Loops for Toroidal Sample for Sinusoidal Shape of Magnetic Flux Density
Srđan Divac, Faculty of Technical Sciences Čačak
Branko Koprivica, Faculty of Technical Sciences Čačak

Uporedna analiza naprednih algoritama za optimizaciju kapaciteta moment-struja sinhronog motora sa utisnutim stalnim magnetima
Vladimir Popović, Faculty of technical sciences, University of Novi Sad
Stefan Simić, Faculty of technical sciences, University of Novi Sad
Vladimir Rajs, Faculty of technical sciences, University of Novi Sad
Darko Marčetić, Faculty of technical sciences, University of Novi Sad

KOMPARATIVNA ANALIZA RAZLIČITIH TEHNOLOŠKIH REŠENJA FOTONAPONSKE ELEKTRANE NA PEPELIŠTU TE MORAVA
Matej Mićović, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu
Miloš Stojanović, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu
Milica Ašćerić, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu
Đorđe Lazović, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu
Željko Đurišić, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu

KONCEPT I MATEMATIČKI MODEL ENERGETSKI SAMOODRŽIVOG DOMAĆINSTVA
Miloš Stojanović, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu
Milica Ašćerić, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu
Matej Mićović, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu
Đorđe Lazović, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu
Željko Đurišić, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu

CRM software as a service and importance of the approach for SMEs
Veselin Obradovic, Mediterranean University
Aleksandar Obradovic, University of Montenegro

Jedna aplikacija za budžetsko knjigovodstvo
Marko Borak, Akademija tehničko-umetničkih strukovnih studija, Beograd
Boško Bogojević, Akademija tehničko-umetničkih strukovnih studija, Beograd
Zoran Ćirović, Akademija tehničko-umetničkih strukovnih studija, Beograd

Estimacija pulsa na osnovu termovizijskih snimaka lica
Jelena Lazić, School of Electrical Engineering, University of Belgrade

Greške u proceni aproksimativne entropije
Dragana Bajic, Faculty of Technical Sciences Novi Sad
Nina Japundyic-Zigon, Faculty of Medicine, Belgrade

Kompenzacija nelinearne distorzije kod hybrid beamforming MIMO predajnika
Tamara Muškatirović-Zekić, School of Electrical Engineering, University of Belgrade Belgrade, Serbia
Milan Čabarkapa, School of Electrical Engineering, University of Belgrade Belgrade, Serbia
Nataša Nešković, School of Electrical Engineering, University of Belgrade Belgrade, Serbia
Djuradj Budimir, School of Electrical Engineering, University of Belgrade Belgrade, Serbia

Pregled propagacionih modela zasnovanih na deep learning tehnikama
Jelena Mladenović, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu
Aleksandar Nešković, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu
Nataša Nešković, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Primjena stabala odlučivanja u predviđanju akademskog uspjeha studenata graditeljstva sa posebnim osvrtom na matematičke predmete
Ljubiša Preradović, Faculty of Architecture, Civil Engineering and Geodesy, University of Banja Luka
Snježana Maksimović, Faculty of Architecture, Civil Engineering and Geodesy, University of Banja Luka
Sandra Kosić-Jeremić, Faculty of Architecture, Civil Engineering and Geodesy, University of Banja Luka
Slavica Gajić, Faculy of Electrical Engineering, University of Banja Luka

Forenzička analiza komercijalnih dronova
Jelena Gavrilović, Singidunum University
Marko Tanasković, University Singidunum
Miloš Stanković, University Singidunum
Aleksa Ćuk, University Singidunum

Aspekti tehničke kulture u visokom obrazovanju informaciono tehnološkog kadra
Ljubica Popović, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad, Srbija
Djordje Ćosić, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad, Srbija
Srdjan Popov, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad, Srbija

Inovativne metode u nastavi tehnike i tehnologije
Đorđe Šarčević, Akademija strukovnih studija Šabac

Analiza eksperimentalno određenih koeficijenata trenja klizanja materijala triboelemenata
Vladimir Blanuša, Visoka tehnička škola strukovnih studija-Novi Sad
Ivan Sovilj Nikić, Departman za proizvodno mašinstvo, Fakultet tehničkih nauka
Bogdan Sovilj, Departman za proizvodno mašinstvo, Fakultet tehničkih nauka
Sandra Sovilj Nikić, Pedagoški fakultet Univezitet u Novom Sadu
Dušan Gavanski, Visoka tehnička škola strukovnih studija-Novi Sad

Analysis of geometric product specifications obtained by different 3D printing strategies
Miloš Ranisavljev, Faculty of technical sciences
Vladimir Blanuša, The Higher Education Technical School of Professional Studies
Dejan Movrin, Faculty of technical sciences
Branko Strbac, Faculty of technical sciences
Ivan Matin, Faculty of technical sciences
Miodrag Hadžistević, Faculty of technical sciences

Condition, Development, Potential and Application of Electronic Treatment
Stefan Kirilov Kartunov, Technical University of Gabrovo
Milan Vesković, University of Kragujevac, Faculty of Technical Sciences Čačak

Resekciona tumorska endoproteza „Spacer”
Jovan Grujić, DOO Grujić & Грујић
Slobodan Tabakovic, Faculty of technical sciences
Milan Zeljković, Faculty of technical sciences
Zoran Vučinić, IOHB Banjica
Aca Đorđević, IOHB Banjica
Nikica Mandić, IOHB Banjica
Nenad Lujić, IOHB Banjica
Stanislav Rajković, IOHB Banjica

Ispitivanje tačnosti pozicioniranja mašina alatki sa hibridnom kinematikom prema standardu ISO 230-2
Aleksandar Budimir, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka
Slobodan Tabakovic, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka
Saša Živanović, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet
Zoran Dimić, Lola Institut, Beograd

ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF SOME PARAMETERS ON THE MOVEMENT OF MACHINE TOOLS SLIDER
Dejan Marinković, Faculty of technical sciences
Milan Zeljković, Faculty of technical sciences
Cvijetin Mlađenović, Faculty of technical sciences
Miloš Knežev, Faculty of technical sciences

Analitičko projektovanje PI/PID regulatora kaskadnih industrijskih procesa sa transportnim kašnjenjem pod ograničenjem na robusnost
Ivan Prelić, Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet
Tomislav Šekara, Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet
Marko Bošković, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Elektrotehnički fakultet

Odnos proporcionalnog i širinsko impulsnog pneumatskog upravljanja iz aspekta pozicioniranja i potrošnje vazduha pod pritiskom
Vule Reljić, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka
Slobodan Dudić, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka
Dragan Šešlija, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka
Zoran Adamov, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka
Jovan Šulc, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka
Vladimir Jurošević, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

Bežični senzor dima sa LoRaWAN interfejsom
Jelena Janković, Meter&Control
Vladan Lapčević, School of Electrical Engineering
Nikola Cvetković, School of Electrical Engineering
Pavle Milenković, School of Electrical Engineering
Goran Rapić, Meter&Control
Vladimir Rajović, School of Electrical Engineering

Ispitivanje uticaja nanetog sloja boje na površinske temperaturske varijacije laserski sinterovanog poliamida
Vesna Miletic, Filozofski fakultet, katedra za Fiziku Univerzitet u Istočnom Sarajevu Pale, Bosna i Hercegovina
Dragana Markushev, Institut za fiziku, Zemun Univerzitet u Beogradu
Dragan Markushev, Institut za fiziku, Zemun Univerzitet u Beogradu
Marica Popovic, Institut za fiziku, Zemun Univerzitet u Beogradu
Katarina Djordjevic, INN Vinča Univerzitet u Beogradu
Slobodanka Galovic, INN Vinča Univerzitet u Beogradu
Mioljub Nesic, INN Vinča Univerzitet u Beogradu

Transmission pulse photoacoustic set-up for characterization of solids
Katarina Djordjevic, Vinca Institute of Nuclear Sciences -National Institute of the Republic of Serbia, University of Bel
Slobodanka Galovic, Vinca Institute of Nuclear Sciences -National Institute of the Republic of Serbia, University of Bel
Mioljub Nesic , Vinca Institute of Nuclear Sciences -National Institute of the Republic of Serbia, University of Bel
Dragan Todorovic, Institute for Multidisciplinary Researches, University of Belgrade
Marica Popovic , Institute of Physics Belgrade - National Institute of the Republic of Serbia, University of Belgrade
Dragan Markushev , Institute of Physics Belgrade - National Institute of the Republic of Serbia, University of Belgrade
Dragana Markushev, Institute of Physics Belgrade - National Institute of the Republic of Serbia, University of Belgrade

Koncept realizacije sistema pametnog parkinga zasnovanog na mašinskom učenju
Tatjana Šestić, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad
Miloš Kovač, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad
Nemanja Tomović, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad
Miloš Arbanas, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad
Vladimir Rajs, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad
Milica Kisić, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad

DEVELOPMENT OF A SMART HOME MODEL AS A NEW TEACHING TOOL WITHIN THE STEAM PROJECT TEACHING
Bozo Ilic, Visoka tehnička škola strukovnih studija Novi Sad
Branko Savic, Visoka tehnička škola strukovnih studija Novi Sad
Goran Grujic, Tehnicki skolski centar Zvornik. Republika Srpska

Modern information systems in logistics processes
Srećko Ćurčić, Faculty of technical sciences in Čačak
Jelena Purenović, Faculty of technical sciences in Čačak
Milan Vesković, Faculty of technical sciences in Čačak

Optimizing webpage layout for smartwatches - avoiding sticky menus
Tanja Krunić, The Higher Education Technical School of Professional Studies in Novi Sad
Petar Vasiljevic, The Higher Education Technical School of Professional Studies in Novi Sad

Savremene Android aplikacije kao pomoćno sredstvo u nastavi solfeđa i teorije muzike u osnovnim muzičkim školama
Gordana Manojlović-Kovačević, JU Škola za osnovno muzičko obrazovanje, Istočno Novo Sarajevo

Informisanje mladih putem društvenih mreža
Varvara Lazarević, Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu

Razumljivost govora u prisustvu ranih refleksija, sirena smetnje i difuznog šuma
Zoran Milivojević, Akademija tehničkovaspitačkih strukovnih studija Niš
Dijana Kostić, “Geonais” Niš
Marina Milivojević, Dom Zdravlja Brus
Bojan Prlinčević, Akademija kosovo-metohijska, Leposavić

Robusnost vodenog žiga audio signala na ekvalizaciju realizovanu pojačanjem shelving filtrom
Bojan Prlinčević, Kosovo and Metohija Academy
Zoran Milivojević, Academy of technical and educational vocational studies
Nataša Savić, Academy of technical and educational vocational studies
Dijana Kostic, Geonais

OPTIMIZATION OF PARAMETERS OF THE 2P FIFTH DEGREE INTERPOLATION KERNEL FOR INTERPOLATION OF AUDIO SIGNALS
Nataša Savić, Akademija tehničko-vaspitačkih strukovnih studija, Odsek Niš
Zoran Milivojević, Akademija tehničko-vaspitačkih strukovnih studija, Odsek Niš

Pedestrian detection in autonomous vehicles using ultrasonic and passive infrared sensors
Aleksandar Stjepanovic, University of East Sarajevo, Faculty of Transport and Traffic Engineering in Doboj
Zoran Ćurguz, University of East Sarajevo, Faculty of Transport and Traffic Engineering in Doboj
Miroslav Kostadinovic, University of East Sarajevo, Faculty of Transport and Traffic Engineering in Doboj
Gordana Jotanovic, University of East Sarajevo, Faculty of Transport and Traffic Engineering in Doboj
Mirko Stojčić, University of East Sarajevo, Faculty of Transport and Traffic Engineering in Doboj
Goran Kuzmić, University of East Sarajevo, Faculty of Transport and Traffic Engineering in Doboj

REGULACIJA BRZINE ODMOTAVAČA POMOĆU PID REGULATORA SA UKLJUČENJEM/ISKLJUČENJEM I, D DEJSTVA PREMA ZADATIM KRITERIJUMIMA
Igor Kocić, Elektronski fakultet u Nišu
Zoran Jovanović, Elektronski fakultet u Nišu

Assessment of the Optimal Manufacturing Technology of the Brake Triangle Sleeve Casting Model Prototype using Multi-criteria Analysis
Petar Đekić, Academy of Technical-Educational Vocational Studies
Biljana Milutinović, Academy of Technical-Educational Vocational Studies
Miloš Ristić, Academy of Technical-Educational Vocational Studies

Analiza uticaja vibracija pri razvoju noseće konstrukcije bicikle
Gordana Jović, Akademija tehničko-vaspitačkih strukovnih studija - Niš
Nikola Kostić, Akademija tehničko - vaspitačkih strukovnih studija - Niš

Experimental Investigation of Heat Transfer Process in a Perforated Plate Heat Exchanger
Mladen Tomić, University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences
Miroslav Kljajić, University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences
Aleksandar Anđelković, University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences
Predrag Živković, University of Niš, Faculty of Mechanical Engineering
Mića Vukić, University of Niš, Faculty of Mechanical Engineering

Screen-Printing Process for Stretchable Electronics
Ivanka Stanimirović, Vinča Institute of Nuclear Sciences
Zdravko Stanimirović, Vinča Institute of Nuclear Sciences
Anđelka Jolić, Vinča Institute of Nuclear Sciences
Katarina Đorđević, Vinča Institute of Nuclear Sciences
Edin Suljovrujić, Vinča Institute of Nuclear Sciences

Digitalna efekt pedala
Damjan Prerad, Elektrotehnički fakultet u Banjoj Luci
Branko Blanuša, Elektrotehnički fakultet u Banjoj Luci

Automation of Operation Control of the Human Centrifuge
Pavle Stepanić, LOLA Institute
Nenad Bačević, Aero Medical Institute
Jelena Vidaković, LOLA Institute
Aleksa Krošnjar, LOLA Institute
Zoran Dimić, LOLA Institute

Softverski alat kao pomoćno sredstvo za učenje leksičke i sintaksne analize
Nenad Jovanović, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Prištini, Kosovska Mitrovica
Srećko Stamenković, Odsek Viskoka poslovna škola Blace, Akademija strukovnih studija Južna Srbija
Miloš Cvjetković, Odsek Viskoka poslovna škola Blace, Akademija strukovnih studija Južna Srbija
Zoran Jovanović, Odsek Viskoka poslovna škola Blace, Akademija strukovnih studija Južna Srbija

Širokopojasna komunikacija preko elektroenergetske mreže, BB-PLC – G.hn, HomePlug i IEEE 1901
Dejan Nemec, Fakultet tehničkih nauka
Aljoša Petojević, Smart Digital

Višestepena brza regulacija frekvencije u sistemima male inercije
Jelena Stojković, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu
Predrag Stefanov, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Kinematic structure and workspace analysis of a parallel kinematic machine based on Lambda mechanism with actuated translation joints
Ljubomir Nešovanović, LOLA Institute
Saša Živanović, University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering

Verification of kinematic equations for a five-axis, table tilting machine tool
Julija Maletić, LOLA Institute
Saša Živanović, University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering


STUDENTSKI RADOVI

Aplikacija za praćenje realizacije ugovora javnih nabavki
Zoran Tošić, Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo
Bogdan Borovčanin, Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo

Selection of SiC MOSFET power switch driver
Tijana Begović, Faculty of Electrical Engineering, University of East Sarajevo

LOKACIJA

Simpozijum je održan na olimpijskoj planini Jahorini, u hotelu Bistrica. Hotel Bistrica se nalazi na 1620 metara nadmorske visine na lokaciji sa najljepšim pogledom na planinu, između vrhova Jahorine i živopisne doline rijeke Prača. Izgrađen je za XIV Zimske olimpijske igre 1984. godine i kategorisan sa 3 zvjezdice.

KONTAKT

Organizator

Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Elektrotehnički fakultet
Vuka Karadžića 30, 71123 Istočno Sarajevo
Tel./Faks +387 (0)57 342 788
E-mail: infoteh@etf.ues.rs.ba
Mejling lista: http://etf.unssa.rs.ba/cgi-bin/mailman/listinfo/infoteh-jahorina
Veb sajt: https://infoteh.etf.ues.rs.ba