Kontakt informacije
Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo
INFOTEH®-JAHORINA
Elektrotehnički fakultet
Vuka Karadžića 30
71123 Istočno Sarajevo

infoteh@etf.unssa.rs.ba

Tel: +387 57 321 240
Fax: +387 57 342 788

Sponzori


Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Elektrotehnički fakultet Beograd
Elektronski fakultet Niš
Fakultet tehničkih nauka Novi Sad
Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija Beograd
Opština Istočna Ilidža
Opština Istočno Novo Sarajevo
Srpska akademska i istraživačka mreža SARNET Banjaluka
PTT Inženjering Podgorica
IRITEL Beograd
DAK d.o.o. Istočno Sarajevo
ERMEKS d.o.o. Istočno Sarajevo
Turistički savez Grada Istočno Sarajevo
Akademska Misao Beograd
Hotel Bistrica Jahorina