Kontakt informacije
Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo
INFOTEH®-JAHORINA
Elektrotehnički fakultet
Vuka Karadžića 30
71123 Istočno Sarajevo

infoteh@etf.unssa.rs.ba

Tel: +387 57 321 240
Fax: +387 57 342 788

Program


Program rada Simpozijuma

  16.03.2010 (utorak)
  15:00 Registracija i smještaj učesnika
  19:00 Sastanak Organizacionog odbora i Programskog odbora

 

17.03.2010 (srijeda)
  8:00 Registracija učesnika
  9:30 Svečano otvaranje
  10:30 Plenarni skup - Informaciono komunikacione tehnologije - pogledi na dalje pravce razvoja u bližoj i daljoj budućnosti, uvodno izlaganje Mirad Maglić, Technology Strategist, Microsoft BiH, d.o.o.
Kako će se IT promijeniti u narednih 10 godina i zašto vas to treba zanimati?
  12:15 Pauza
  16:30 Sesija E1 (prvi dio)
Sesija E-I
Sesija E-V (prvi dio)
Sesija B-I
  18:45       Pauza
  19:00 Prezentacija firme IRITEL A.D. Beograd

 

18.03.2010 (četvrtak)
  9:00

Sesija C
Sesija E-V (drugi dio)
Sesija E-II
Sesija B-II

  11:15 Pauza
  16:00 Sesija A (prvi dio)
Sesija D
Sesija E-IV
Sesija E1 (drugi dio)

 

19.03.2010 (petak)
  9:00 Sesija A (drugi dio)
Sesija E-III
Sesija B-III
Sesija F (prvi dio)
  11:15 Pauza
  16:00 Sesija E-VI
Sesija F (drugi dio)
  18:15 Pauza
  18:30 Rezime skupa, najava sljedećeg skupa i zatvaranje Simpozijuma