Kontakt informacije
Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo
INFOTEH®-JAHORINA
Elektrotehnički fakultet
Vuka Karadžića 30
71123 Istočno Sarajevo

infoteh@etf.unssa.rs.ba

Tel: +387 57 321 240
Fax: +387 57 342 788

Istorijat


Naučno-stručni Simpozijum INFOTEH®-JAHORINA nastavak je međunarodnog Simpozijuma JAHORINA koji je posljednji put održan 1991. godine u hotelu Jahorina na Jahorini.

Na prvom naučno-stručnom Simpozijumu INFOTEH®-JAHORINA, koji je održan od 12. do 14. marta 2001. godine u hotelu Bistrica na Jahorini, izloženo je 53 rada, šest firmi su prezentirale svoje programe razvoja i proizvodnje opreme u oblasti telekomunikacija, energetske elektronike, elektroenergetike i automatskog upravljanja procesima. Radu skupa prisustvovalo je nešto više od sto učesnika. Tokom simpozijuma održan je i okrugli sto o potencijalima i mogućnostima saradnje privrede Republike Srpske i Savezne Republike Jugoslavije u cilju uspješnog nastupa na domaćim i stranim tržištima.

Na drugom naučno-stručnom Simpozijumu INFOTEH®-JAHORINA, koji je održan od 25. do 27. marta 2002. godine izloženo je 76 radova, a pet firmi je prezentiralo svoje programe razvoja i proizvodnje opreme. Radu skupa prisustvovalo je oko 130 učesnika. Tokom simpozijuma održan je okrugli sto na temu "Reforma visokog obrazovanja - korak bliže Evropskom univerzitetu".

Na trećem naučno-stručnom Simpozijumu INFOTEH®-JAHORINA, koji je održan od 24. do 26. marta 2003. godine izloženo je 73 rada i devet studentskih radova, a četri firme su prezentirale svoje programe razvoja i proizvodnje opreme. Radu skupa prisustvovalo je preko 150 učesnika. Tokom simpozijuma održan je okrugli sto na temu "Nove tehnologije i moguća industrijska proizvodnja u malim tranzicionim zemljama". Međunarodni časopis "Electronics", izdavač Elektrotehnički fakultet Banjaluka, posvetio je poseban broj trećem naučno-stručnom Simpozijumu INFOTEH®-JAHORINA (Electronics, Volume 7, Number 1, September 2003) u kome je štampano deset izabranih radova izloženih na Simpozijumu.

Na četvrtom naučno-stručnom Simpozijumu INFOTEH ® -JAHORINA, koji je održan od 23. do 25. marta 2005. godine izložena su dva rada po pozivu, 73 autorska rada i tri studentska rada. Tri firme su prezentirale svoje programe razvoja i proizvodnje opreme. Radu skupa prisustvovalo je preko 160 učesnika. U međunarodnom časopisu "Electronics", izdavač Elektrotehnički fakultet Banjaluka, štampano je dvanaest izabranih radova izloženih na Simpozijumu (Electronics, Volume 9, Number 1, October 2005).

Peti naučno-stručni Simpozijum INFOTEH ® -JAHORINA, koji je održan od 22. do 24. marta 2006. godine, bio je posvećen obilježavanju 150 godina od rođenja Nikole Tesle. Plenarni skup koji je održan tim povodom bio je prva zvanična aktivnost ovog tipa u Republici Srpskoj i BiH. U toku simpozijuma održan je okrugli sto na temu "Biznis inkubatori". Radu skupa prisustvovalo je preko 150 učesnika, a izloženo je 118 radova.

Šesti naučno-stručni Simpozijum INFOTEH ® -JAHORINA održan je od 28. do 30. marta 2007. godine. Plenarni skup koji je održan poslije otvaranje Simpozijuma bio je posvećen globalnom zagrijavanju i pratećim efektima. Radu skupa prisustvovalo je preko 170 učesnika, a izložen je 131 rad.

Na sedmom naučno-stručnom Simpozijumu INFOTEH ® -JAHORINA, koji je održan je od 26. do 28. marta 2008. godine registrovano je preko 200 učesnika, a izloženo 170 radova, pri čemu je 19 radova izloženo u studentskoj sekciji. Plenarni skup koji je održan poslije otvaranje Simpozijuma bio je posvećen životu i djelu Milutina Milankovića.

Osmi naučno-stručni Simpozijum INFOTEH®-JAHORINA, održan je od 18. do 20. marta 2009. Simpozijum je bio posvećen godini astronomije. Na plenarnoj sjednici prof. dr Pavle Kaluđerčić sa Elektrotehnučkog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu izložio je rad po pozivu „Porijeklo i sudbina univerzuma“. Izloženo je 180 autorskih radova i 19 studentskih radova. Tri firme su prezentirale svoje programe razvoja i proizvodnje opreme. Radu skupa prisustvovalo je preko 260 učesnika. U međunarodnom časopisu "Electronics", izdavač Elektrotehnički fakultet Banjaluka, biće štampano jedanaest izabranih radova izloženih na Simpozijumu.

Deveti naučno-stručni Simpozijum INFOTEH®-JAHORINA održan je od 17. do 19. marta 2010. U toku Simpozijuma održan je plenarni skup na temu „Informaciono komunikacione tehnologije - pogledi na dalje pravce razvoja u bližoj i daljoj budućnosti“. Izloženo je 218 autorskih radova i 20 studentskih radova. Radu skupa prisustvovalo je više od 300 učesnika.

U periodu od 2001. do 2010. godine Simpozijum INFOTEH®-JAHORINA bilježi konstantan rast broja učesnika sa prostora bivše Jugoslavije i šire, te broja prijavljenih i objavljenih radova. Danas INFOTEH®-JAHORINA predstavlja jednu od vodećih domaćih konferencija posvećenih primjeni informaciono-komunikacionih tehnologija.