Kontakt informacije
Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo
INFOTEH®-JAHORINA
Elektrotehnički fakultet
Vuka Karadžića 30
71123 Istočno Sarajevo

infoteh@etf.unssa.rs.ba

Tel: +387 57 321 240
Fax: +387 57 342 788

Program


  20.03.2012 (utorak)
  15:00 Registracija i smještaj učesnika
  19:00 Sastanak Organizacionog odbora i Programskog odbora
 
21.03.2012 (srijeda)
  8:00 Registracija učesnika
  9:30 Svečano otvaranje
Koktel dobrodošlice
  11:00 Plenarni skup:
Upotreba biometrijskih podataka i njihova međusobna razmjena u ID sistemima u BiH, Srđan Nogo, Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH, Banja Luka
Biometric ID documents and system, Aleksej Makarov, VLATACOM, Beograd
  15:00 Sesija RSS-4
Sesija ELS
  17:15       Pauza
  17:30 Sesija SUP
Sesija RSS-5
 
22.03.2012 (četvrtak)
  8:30 Sesija RSS-3
Sesija RSS-2
  10:45 Pauza
  11:00 Sesija ENS-3
Sesija RSS-1
  13:00 Pauza
  15:00 Sesija KST-1
Sesija ENS-2
  17:15 Pauza
  17:30 Sesija RSS-6
Sesija KST-2
 
23.03.2012 (petak)
  8:30

Sesija RSS-7
Sesija ENS-1
Sesija STS

  10:45 Pauza
  11:00 Sesija KST-3
Sesija PRS
  13:00 Pauza
  15:00 Sesija RSS-8
Sesija KST-4
  17:15 Pauza
  18:30 Rezime skupa, najava sljedećeg skupa i zatvaranje Simpozijuma

ELS - Elektronski sistemi / Electronic systems
ENS - Energetski sistemi / Energy systems
KST - Komunikacioni sistemi i tehnologije / Communication systems and technologies
PRS - Proizvodni sistemi / Manufacturing systems
RSS - Računarski sistemi i softver / Computer systems and software
SUP - Sistemi upravljanja / Control systems
STS - Studentska sesija / Students’ session