Kontakt informacije
Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo
INFOTEH®-JAHORINA
Elektrotehnički fakultet
Vuka Karadžića 30
71123 Istočno Sarajevo

infoteh@etf.unssa.rs.ba

Tel: +387 57 321 240
Fax: +387 57 342 788

Programske oblasti


Cilj Simpozijuma je sveobuhvatno i multidisciplinarno sagledavanje aktuelnosti u oblasti informacionih tehnologija i njihova primjena u sistemima upravljanja industrijskim postrojenjima, komunikacionim sistemima, proizvodnim tehnologijama, elektroenergetici kao i u drugim oblastima od interesa za brži i uspješniji razvoj sredine u kojoj živimo.

Osnovne teme Simpozijuma su:

  1. Primjena računarske tehnike i informatike u sistemima upravljanja
  2. Informaciono komunikacioni sistemi i tehnologije
  3. Informacioni sistemi u prozvodnim tehnologijama
  4. Informacione tehnologije u oblasti elektroenergetike
  5. Informacione tehnologije u drugim oblastima od šireg interesa (obrazovanje, medicina, multimedija, poslovna informatika, novi softverski alati, elektronika i energetska elektronika, ...)
  6. Diskusioni forum studenata

Na diskusionom forumu studenti mogu kroz kraće izlaganje prezentirati svoje seminarske radove, izložiti mišljenje o organizaciji i metodama rada na poslediplomskih studijama itd. Izloženi radovi i prezentovane diskusije biće štampani u Zborniku radova

Rad Simpozijuma odvija se u okviru sjednica, okruglih stolova, diskusionih foruma, predavanja po pozivu i prezentacija.