Kontakt informacije
Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo
INFOTEH®-JAHORINA
Elektrotehnički fakultet
Vuka Karadžića 30
71123 Istočno Sarajevo

infoteh@etf.unssa.rs.ba

Tel: +387 57 321 240
Fax: +387 57 342 788

Program


Program rada Simpozijuma

  15.03.2011 (utorak)
  15:00 Registracija i smještaj učesnika
  19:00 Sastanak Organizacionog odbora i Programskog odbora

I Dan

16.03.2011 (srijeda)
  8:00 Registracija učesnika
  9:30 Svečano otvaranje
Obilježavanje 10. jubilarnog Simpozijuma
Koktel dobrodošlice
  16:00 Sesija E-II
Sesija E-I (prvi dio)
Sesija B-III
Sesija E-V (prvi dio)

II Dan

17.03.2011 (četvrtak)
  9:00 Sesija E-I (drugi dio)
Sesija D (prvi dio)
Sesija B-II
Sesija E-III
  11:45 Pauza
  16:00 Sesija A
Sesija E-VI
Sesija E-IV (prvi dio)
Sesija D (drugi dio)

III Dan

18.03.2011 (petak)
  9:00 Sesija B-I
Sesija E-V (drugi dio)
Sesija E-IV (drugi dio)
Sesija F (prvi dio)
  11:15 Pauza
  16:00 Sesija C
Sesija F (drugi dio)
Sesija F (treći dio)
  18:15 Pauza
  18:30 Rezime skupa, najava sljedećeg skupa i zatvaranje Simpozijuma