INFOTEH-JAHORINA 2002 DOBRO DOŠLI      
Last modified: 20 Apr 2002.  
   
     OC-Jahorina
 
Osnovne informacije
Odbori
Sponzori
Radovi
Kontakti
Autori
 

INFOTEH-JAHORINA 2002
naučno-stručni Simpozijum

INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
UPRAVLJANJE U INDUSTRIJSKIM
POSTROJENJIMA


JAHORINA
25. mart - 27. mart, 2002

   
    © 2002 Infoteh-JAHORINA. All rights reserved.
Address: Vuka Karadžića bb, Lukavica, Srpsko Sarajevo, Republika Srpska, BiH
Phone: +387 57 340 260, Fax: +387 57 671 788

infoteh@paleol.net