INFOTEH-JAHORINA 2002 DOBRO DOŠLI      
Last modified: 20 Apr 2002.  
    HomePage
Back   Osnovne informacije
    O SIMPOZIJUMU

               Naučno-stručni Simpozijum INFOTEH-JAHORINA nastavak je međunarodnog Simpozijuma JAHORINA koji je poslednji put održan 1991. godine u hotelu Jahorina na Jahorini.
 
           Na naučno-stručnom Simpozijumu INFOTEH-JAHORINA, koji je održan od 12. do 14. marta 2001. godine u hotelu Bistrica na Jahorini, izloženo je 53 rada, četiri firme su prezentirale svoje programe razvoja i proizvodnje opreme u oblasti telekomunikacija, a dvije firme su izložile svoje proizvode iz oblasti energetske elektronike, daljinskog očitavanja brojila i inteligentnog tarifiranja i automatskog upravljanja procesima.
 
           Radu skupa prisustvovalo je više od stotinjak učesnika.
 
           Tokom simpozijuma održan je i okrugli sto o potencijalima i mogućnostima saradnje privrede Republike Srpske i Savezne Republike Jugoslavije u cilju uspješnog nastupa na domaćim i stranim tržištima.

Top

 
CILJ SIMPOZIJUMA

           Cilj Simpozijuma je sveobuhvatno i multidisciplinarno sagledavanje aktuelnosti u oblasti informacionih tehnologija i njihova primjena u sistemima upravljanja industrijskim postrojenjima, kao i u drugim oblastima od interesa za brži i uspješniji razvoj sredine u kojoj živimo.
 

Top

 
Osnovne teme Simpozijuma INFOTEH-JAHORINA 2002:

  1. Primjena računarske tehnike i informatike u sistemima upravljanja
  2. Primjena telekomunikacionih tehnologija u sistemima upravljanja
  3. Primjena elektronike snage u sistemima upravljanja
  4. Informacioni sistemi u proizvodnim tehnologijama
  5. Informacione tehnologije u oblasti elektroenergetike
  6. Informaciono komunikacioni sistemi i tehnologije
  7. Informacione tehnologije u drugim oblastima od šireg interesa

Top

 
Rad Simpozijuma

           Rad na Simpozijumu se odvija u okviru sjednica, okruglih stolova, predavanja i prezentacija.
 

Top

 
    © 2002 Infoteh-JAHORINA. All rights reserved.
Address: Vuka Karadžića bb, Lukavica, Srpsko Sarajevo, Republika Srpska, BiH
Phone: +387 57 340 260, Fax: +387 57 671 788

infoteh@paleol.net