INFOTEH-JAHORINA 2002 DOBRO DOŠLI      
Last modified: 20 Apr 2002.  
    HomePage
Back   Sponzori
     
   

POKROVITELJ

Ministarsvo za saobraćaj i veze

SPONZORI

Vlada Republike Srpske

Ministarstvo za nauku i kulturu

TELEKOMUNIKACIJE Republike Srpske

ELEKTROPRIVREDA Republike Srpske

RAFINERIJA NAFTE Srpski Brod

Hidroelektrane na Trebišnjici

Skupština grada Srpsko Sarajevo

IRITEL A.D. Beograd

Elektrotehnički fakultet Beograd

PUPIN Telekom DKTS Beograd

VZ ORAO, Bijeljina

ELEKTROPRENOS Banja Luka

Top

 
    © 2002 Infoteh-JAHORINA. All rights reserved.
Address: Vuka Karadžića bb, Lukavica, Srpsko Sarajevo, Republika Srpska, BiH
Phone: +387 57 340 260, Fax: +387 57 671 788

infoteh@paleol.net