Kontakt informacije
Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo
INFOTEH®-JAHORINA
Elektrotehnički fakultet
Vuka Karadžića 30
71123 Istočno Sarajevo

infoteh@etf.unssa.rs.ba

Tel: +387 57 321 240
Fax: +387 57 342 788
Tehnički kosponzori

IEEE Bosnia and Herzegovina Section
IEEE Serbia and Montenegro Section

Sponzori


Ministarstvo nauke i tehnologije Vlade Republike Srpske
Grad Istočno Sarajevo
Opština Istočno Novo Sarajevo
Opština Istočna Ilidža
Elektrotehnički fakultet, Beograd
Elektronski fakultet, Niš
Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, Beograd
Hypo Alpe Adria Banka, Banja Luka
Akademska i istraživačka mreža Republike Srpske, Sarnet, Banjaluka
Elektroprivreda RS, Trebinje
Hidroelektrane na Trebišnjici, Trebinje
Elektroprenos BiH, Banja Luka
PTT Inženjering, Podgorica
Olimpijski centar Jahorina
Turistički savez grada Istočno Sarajevo
Akademska misao, Beograd
K-INEL, Istočno Sarajevo
IRCE, Istočno Sarajevo