Kontakt informacije
Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo
INFOTEH®-JAHORINA
Elektrotehnički fakultet
Vuka Karadžića 30
71123 Istočno Sarajevo

infoteh@etf.unssa.rs.ba

Tel: +387 57 321 240
Fax: +387 57 342 788
Tehnički kosponzori

IEEE Bosnia and Herzegovina Section
IEEE Serbia and Montenegro Section

Program


  19.03.2013 (utorak)
  15:00 Registracija učesnika
  19:00 Sastanak Organizacionog odbora i Programskog odbora

I Dan

20.03.2013 (srijeda)
  8:00 Registracija učesnika
  9:30 Svečano otvaranje
Koktel dobrodošlice
  11:00 Plenarni skup: "Sto godina od rođenja - Alan Turing 1913-2013", prof. dr Pavle Kaluđerčić
  14:30 Sesija RSS-1
Sesija ENS-1
  16:45       Pauza
  17:00 Sesija SUP
Sesija ELS
  19:15 Pauza
  19:30 Tematska sesija: "Senzori budućnosti"

II Dan

21.03.2013 (četvrtak)
  8:30 Sesija RSS-2
Sesija ENS-2
  10:45 Pauza
  11:00 Sesija RSS-3
Sesija ENS-3
  13:00 Pauza
  14:30 Sesija RSS-5
Sesija ENS-4
  16:45 Pauza
  17:00 Sesija KST-1
Sesija RSS-4
  19:15 Pauza
  19:30 Okrugli sto: "Integracija malih elektrana na distributivnu mrežu"

III Dan

22.03.2013 (petak)
  8:30 Sesija RSS-6
Sesija KST-2
Sesija STS

  10:45 Pauza
  11:00 Sesija PRS
Sesija KST-3
  13:00 Pauza
  14:30 Sesija RSS-7
Sesija RSS-8
  16:45 Pauza
  18:30 Rezime skupa, najava sljedećeg skupa i zatvaranje Simpozijuma