Kontakt informacije
Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo
INFOTEH®-JAHORINA
Elektrotehnički fakultet
Vuka Karadžića 30
71123 Istočno Sarajevo

infoteh@etf.unssa.rs.ba

Tel: +387 57 321 240
Fax: +387 57 342 788

INFOTEH-JAHORINA 2012


Jahorina, Hotel "Bistrica"
21 – 23. mart 2012.

Glavni organizator
Elektrotehnički fakultet, Istočno Sarajevo

Suorganizatori
Elektrotehnički fakultet, Banja Luka
Elektrotehnički fakultet, Beograd
Elektronski fakultet, Niš
Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

Urednik
Prof. dr Slobodan Milojković

Izdavač
Elektrotehnički fakultet, Istočno Sarajevo
Za izdavača: Prof. dr Zoran Ljuboje

Tehnička obrada
Mr Danijel Mijić
Mr Darko Kovačević

Tiraž
300 primjeraka

ISBN 978-99938-624-8-2

Elektrotehnički fakultet
Vuka Karadžića 30, 71123 Istočno Sarajevo
Tel./Fax: 387 57 342 788
infoteh@etf.unssa.rs.ba
www.etf.unssa.rs.ba