INFOTEH-JAHORINA 2003
naučno-stručni Simpozijum

INFORMACIONE TEHNOLOGIJE


JAHORINA
24. mart - 26. mart, 2003

Okrugli sto
Nove tehnologije i mogućnost industrijske proizvodnje u malim (tranzicionim) zemljama

Konstatacije i zaključci učesnika okruglog stola
Zapisnik sa zatvaranja naučno-stručnog skupa