Kontakt informacije
Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo
INFOTEH-JAHORINA
Elektrotehnički fakultet
Vuka Karadžića 30
71123 Istočno Sarajevo

infoteh@etf.unssa.rs.ba
Tehnički kosponzori

IEEE Bosnia and Herzegovina Section
IEEE Serbia and Montenegro Section

Program


  17.03.2015 (utorak)
  15:00 Registracija učesnika
  19:00 Sastanak Organizacionog odbora i Programskog odbora, sala 1

I Dan

18.03.2015 (srijeda)
  8:00 Registracija učesnika
  9:30 Svečano otvaranje, sala 2
Koktel dobrodošlice, sala 2
  10:30 Plenarni skup - "Svetlost oko nas", dr Milutin Stepić, sala 2
  12:15 Pauza
  14:30 Sesija RSS-1, sala 1
Sesija SUP, sala 2
  16:00   Sesija P-1, sala 3
  17:00 Sesija RSS-2, sala 1
Sesija ENS-1, sala 2

II Dan

19.03.2015 (četvrtak)
  8:30 Sesija RSS-5, sala 1
Sesija ENS-2, sala 2
  9:00 Sesija P-2, sala 3
  11:00 Izlet - Obilazak Sarajeva
  11:15 Sesija STS-1, sala 1
  13:15 Pauza
  15:00 Sesija STS-2, sala 1
  17:00 Pauza
  19:00 Okrugli sto - "Bioinženjering i medicinska informatika", sala 1

III Dan

20.03.2015 (petak)
  8:30 Sesija RSS-3, sala 1
Sesija ELS, sala 2
  10:45 Pauza
  11:00 Sesija ENS-3, sala 1
Sesija RSS-4, sala 2
  13:00 Pauza
  14:30 Sesija KST, sala 1
Sesija PRS, sala 2
  16:45 Pauza
  17:00 Rezime skupa, najava sljedećeg skupa i zatvaranje Simpozijuma, sala 1