HomePage > Program rada Simpozijuma
Program rada Simpozijuma


Program rada Simpozijuma

Naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2007:
27.03.2007 (utorak)
od 15:00 - registracija i smještaj učesnika
18:00 - sastanak Organizacionog i Programskog odbora
  - postavljanje izložbe
28.03.2007. (srijeda) - I Dan
8:00 - Registracija učesnika
9:30 - Svečano otvaranje
- Pozdravna riječ - Gordan Vukelić, pomoćnik ministra za tehnologiju u Vladi Republike Srpske
10:30 - Plenarni skup: GLOBALNO ZAGRIJAVANJE I PRATEĆI EFEKTI
- Uvodno izlaganje po pozivu: Ana Pavlović, dipl. fizičar meteorologije i modeliranja životne sredine
12:30 - Pauza
16:15 - Sesija E-I (sala 1)
- Sesija A (sala 2)
- Sesija F (sala 3)
18:45 - Pauza
19:00 - Prezentacija firme (sala 1)
29.03.2007. (četvrtak) - II Dan
9:00 - Sesija E-II (sala 1)
- Sesija D (sala 2)
- Sesija E-V (sala 3)
12:00 - Pauza
16:15 - Sesija C (sala 1)
- Sesija E-III (sala 2)
- Sesija E-IV (sala 3)
18:45 - Pauza
19:00 - Prezentacija firme IRITEL (sala 1)
30.03.2007. (petak) - III Dan
9:00 - Sesija B (sala 1)
- Sesija E-VI (sala 2)
12:00 - Pauza
17:00 - Rezime skupa, najava sljedećeg skupa i zatvaranje Simpozijuma