Kontakt informacije
Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo
INFOTEH-JAHORINA
Elektrotehnički fakultet
Vuka Karadžića 30
71123 Istočno Sarajevo

infoteh@etf.unssa.rs.ba
Tehnički kosponzori

IEEE Bosnia and Herzegovina Section
IEEE Serbia and Montenegro Section

INFOTEH-JAHORINA 2017


Jahorina, Hotel "Bistrica"
22 – 24. mart 2017.

Glavni organizator
Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu

Suorganizatori
Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu
Elektronski fakultet, Univerzitet u Nišu
Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
Alumni asocijacija inženjera elektrotehnike, Istočno Sarajevo

Urednik
Prof. dr Slobodan Milojković

Izdavač
Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Za izdavača: Prof. dr Zoran Ljuboje

Tehnička obrada
Dr Danijel Mijić
Dr Darko Kovačević

Tiraž
300 primjeraka

ISBN 978-99976-710-0-4

Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Elektrotehnički fakultet
Vuka Karadžića 30, 71123 Istočno Sarajevo
Tel./Fax: 387 57 342 788
infoteh@etf.unssa.rs.ba
www.etf.unssa.rs.ba