HomePage > Osnovne informacije
Osnovne informacije

Naučno-stručni Simpozijum INFOTEH®-JAHORINA nastavak je međunarodnog Simpozijuma JAHORINA koji je posljednji put održan 1991. godine u hotelu Jahorina na Jahorini. Na prvom naučno-stručnom Simpozijumu INFOTEH®-JAHORINA, koji je održan od 12. do 14. marta 2001. godine u hotelu Bistrica na Jahorini, izloženo je 53 rada, šest firmi su prezentirale svoje programe razvoja i proizvodnje opreme u oblasti telekomunikacija, energetske elektronike, elektroenergetike i automatskog upravljanja procesima. Radu skupa prisustvovalo je nešto više od sto učesnika. Tokom simpozijuma održan je i okrugli sto o potencijalima i mogućnostima saradnje privrede Republike Srpske i Savezne Republike Jugoslavije u cilju uspješnog nastupa na domaćim i stranim tržištima.

Na drugom naučno-stručnom Simpozijumu INFOTEH®-JAHORINA, koji je održan od 25. do 27. marta 2002. godine izloženo je 76 radova, a pet firmi je prezentiralo svoje programe razvoja i proizvodnje opreme. Radu skupa prisustvovalo je oko 130 učesnika. Tokom simpozijuma održan je okrugli sto na temu "Reforma visokog obrazovanja - korak bliže Evropskom univerzitetu".

Na trećem naučno-stručnom Simpozijumu INFOTEH®-JAHORINA, koji je održan od 24. do 26. marta 2003. godine izloženo je 73 rada i devet studentskih radova, a četri firme su prezentirale svoje programe razvoja i proizvodnje opreme. Radu skupa prisustvovalo je preko 150 učesnika. Tokom simpozijuma održan je okrugli sto na temu "Nove tehnologije i moguća industrijska proizvodnja u malim tranzicionim zemljama". Međunarodni časopis "Electronics", izdavač Elektrotehnički fakultet Banjaluka, posvetio je poseban broj trećem naučno-stručnom Simpozijumu INFOTEH®-JAHORINA (Electronics, Volume 7, Number 1, September 2003) u kome je štampano deset izabranih radova izloženih na Simpozijumu.

Na četvrtom naučno-stručnom Simpozijumu INFOTEH ® -JAHORINA, koji je održan od 23. do 25. marta 2005. godine izložena su dva rada po pozivu, 73 autorska rada i tri studentska rada. Tri firme su prezentirale svoje programe razvoja i proizvodnje opreme. Radu skupa prisustvovalo je preko 160 učesnika. U međunarodnom časopisu "Electronics", izdavač Elektrotehnički fakultet Banjaluka, štampano je dvanaest izabranih radova izloženih na Simpozijumu (Electronics, Volume 9, Number 1, October 2005).

Peti naučno-stručni Simpozijum INFOTEH ® -JAHORINA, koji je održan od 22. do 24. marta 2006. godine, bio je posvećen obilježavanju 150 godina od rođenja Nikole Tesle. Plenarni skup koji je održan tim povodom bio je prva zvanična aktivnost ovog tipa u Republici Srpskoj i BiH. U toku simpozijuma održan je okrugli sto na temu "Biznis inkubatori". Radu skupa prisustvovalo je preko 150 učesnika, a izloženo je 118 radova.

Šesti naučno-stručni Simpozijum INFOTEH ® -JAHORINA održan je od 28. do 30. marta 2007. godine. Plenarni skup koji je održan poslije otvaranje Simpozijuma bio je posvećen globalnom zagrijavanju i pratećim efektima. Radu skupa prisustvovalo je preko 170 učesnika, a izložen je 131 rad.

 
CILJ SIMPOZIJUMA

Cilj Simpozijuma je sveobuhvatno i multidisciplinarno sagledavanje aktuelnosti u oblasti informacionih tehnologija i njihova primjena u sistemima upravljanja industrijskim postrojenjima, komunikacionim sistemima, proizvodnim tehnologijama, elektroenergetici kao i u drugim oblastima od interesa za brži i uspješniji razvoj sredine u kojoj živimo.

 
Osnovne teme Simpozijuma INFOTEH-JAHORINA 2007:

  1. Primjena računarske tehnike i informatike u sistemima upravljanja
  2. Informaciono komunikacioni sistemi i tehnologije
  3. Informacioni sistemi u prozvodnim tehnologijama
  4. Informacione tehnologije u oblasti elektroenergetike
  5. Informacione tehnologije u drugim oblastima od šireg interesa
  6. Diskusioni forum studenata poslediplomskih studija

Na diskusionom forumu studenti mogu kroz kraće izlaganje prezentirati svoje seminarske radove, izložiti mišljenje o organizaciji i metodama rada na poslediplomskih studijama itd. Izloženi radovi i prezentovane diskusije biće štampani u Zborniku radova.

 

Rad Simpozijuma

Rad na Simpozijumu se odvijao u okviru sjednica, okruglih stolova, diskusionih foruma, predavanja i prezentacija.