HomePage > Odbori
Odbori

Glavni organizator Simpozijuma:

Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo

Suorganizator Simpozijuma:

Elektrotehnički fakultet Banja Luka


Simpozijum se organizuje uz pomoć fakulteta:

Elektrotehnički fakultet, Beograd
Elektronski fakultet, Niš
Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

 
PROGRAMSKI ODBOR

dr Slobodan Milojković, Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo, predsjednik
dr Božidar Krstajić, Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo
dr Pavle Kaluđerčić, Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo
dr Dragan Antić, Elektronski fakultet Niš
dr Branko Kovačević, Elektrotehnički fakultet Beograd
dr Milorad Božić, Elektrotehnički fakultet Banjaluka
dr Vladimir Katić, Fakultet tekničkih nauka Novi Sad
dr Veljko Vuletić, Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo
dr Momir Šarenac, Mašinski fakultet Istočno Sarajevo
dr Ratko Gatalo, Mašinski fakultet Istočno Sarajevo
dr Branko Dokić, Elektrotehnički fakultet Banjaluka
dr Slavko Marić, Elektrotehnički fakultet Banjaluka
dr Zdenka Babić, Elektrotehnički fakultet Banjaluka
dr Đorđe Paunović, Elektrotehnički fakultet Beograd
dr Predrag Petrović, Elektrotehnički fakultet Beograd
dr Milić Stojić, Elektrotehnički fakultet Beograd
dr Borivoj Lazić, Elektrotehnički fakultet Beograd
dr Milica Naumović, Elektronski fakultet Niš
dr Goran Đorđević, Elektronski fakultet Niš
dr Mile Stojčev, Elektronski fakultet Niš
dr Stevan Stankovski, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad
dr Novak Jauković, Elektrotehnički fakultet Podgorica
dr Ivo Kostić, Elektrotehnički fakultet Podgorica

 
ORGANIZACIONI ODBOR

dr Božidar Krstajić, Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo, predsjednik
dr Slobodan Milojković, Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo
dr Zoran Ljuboje, Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo
dr Lazar Lukić, Iritel Beograd
Mr Milomir Šoja, Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo
Mr Slobodan Lubura, Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo
Danijel Mijić, Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo
Darko Kovačević, Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo
Božidar Popović, Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo
Snježana Milinković, Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo

 
SEKRETARIJAT

Nataša Popović, Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo
Radmila Kovačević, Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo
Danka Despotović, Elektrotehnički fakultet Beograd
Aleksandar Simović, Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo
Marijana Ćosović, Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo
Mirjana Maksimović, Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo
Nataša Pavlović, Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo
Dragana Avram, Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo