HomePage > Kontakti
Kontakti

Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo

Elektrotehnički fakultet, Istočno Sarajevo
(za INFOTEH-JAHORINA 2007)
Vuka Karadžića 30
71123 Istočno Sarajevo, Lukavica
Tel. 057/342-788
Tel. 057/321-240
Tel. 057/340-307
Tel. 011/32-48-464
E-mail: infoteh@etf.unssa.rs.ba
Mailing lista: http://www.etf.unssa.rs.ba/mailman/listinfo/infoteh-jahorina
Web: http://www.infoteh.rs.ba

Turističke agencije

Astra travel, Beograd
Zmaj Jovina 46
11000 Beograd
Tel. 011/26 22 104
Tel. 011/26 22 105
Tel. 011/26 30 027
Tel. 011/26 30 709
Fax 011/26 26 450
http://www.astratravel.co.yu

BOBAR BOBEKS d.o.o., BOBAR TURS, Bijeljina
Filipa Višnjića 211
76300 Bijeljina
Tel. 055/202 080
Tel. 055/202 983
Tel. 055/226 280
http://www.bobar.com/tours
Kontakt osoba: Račković Aleksandra
Instrukcija za devizne uplate BOBAR TURS (PDF)