© 2001-2007 Infoteh-Jahorina. Sva prava zadržana.
Elektrotehnički fakultet, Vuka Karadžića 30, Lukavica, Istočno Sarajevo, Republika Srpska, BiH
Telefon: +387 57 321 240, Fax: +387 57 342 788

infoteh@etf.unssa.rs.ba