HomePage > Osnovne informacije
Osnovne informacije

Naučno-stručni Simpozijum INFOTEH®-JAHORINA nastavak je međunarodnog Simpozijuma JAHORINA koji je posljednji put održan 1991. godine u hotelu Jahorina na Jahorini. Na prvom naučno-stručnom Simpozijumu INFOTEH®-JAHORINA, koji je održan od 12. do 14. marta 2001. godine u hotelu Bistrica na Jahorini, izloženo je 53 rada, šest firmi su prezentirale svoje programe razvoja i proizvodnje opreme u oblasti telekomunikacija, energetske elektronike, elektroenergetike i automatskog upravljanja procesima. Radu skupa prisustvovalo je nešto više od sto učesnika. Tokom simpozijuma održan je i okrugli sto o potencijalima i mogućnostima saradnje privrede Republike Srpske i Savezne Republike Jugoslavije u cilju uspješnog nastupa na domaćim i stranim tržištima. Na drugom naučno-stručnom Simpozijumu INFOTEH®-JAHORINA, koji je održan od 25. do 27. marta 2002. godine izloženo je 76 radova, a pet firmi je prezentiralo svoje programe razvoja i proizvodnje opreme. Radu skupa prisustvovalo je oko 130 učesnika. Tokom simpozijuma održan je okrugli sto na temu "Reforma visokog obrazovanja - korak bliže Evropskom univerzitetu". Na trećem naučno-stručnom Simpozijumu INFOTEH®-JAHORINA, koji je održan od 24. do 26. marta 2003. godine izloženo je 73 rada i devet studentskih radova, a četri firme su prezentirale svoje programe razvoja i proizvodnje opreme. Radu skupa prisustvovalo je preko 150 učesnika. Tokom simpozijuma održan je okrugli sto na temu "Nove tehnologije i moguća industrijska proizvodnja u malim tranzicionim zemljama". Međunarodni časopis "Electronics", izdavač Elektrotehnički fakultet Banjaluka, posvetio je poseban broj trećem naučno-stručnom Simpozijumu INFOTEH®-JAHORINA (Electronics, Volume 7, Number 1, September 2003) u kome je štampano deset izabranih radova izloženih na Simpozijumu.

Top

 
CILJ SIMPOZIJUMA

Cilj Simpozijuma je sveobuhvatno i multidisciplinarno sagledavanje aktuelnosti u oblasti informacionih tehnologija i njihova primjena u sistemima upravljanja industrijskim postrojenjima, komunikacionim sistemima, proizvodnim tehnologijama, elektroenergetici kao i u drugim oblastima od interesa za brži i uspješniji razvoj sredine u kojoj živimo.

Top

 
Osnovne teme Simpozijuma INFOTEH-JAHORINA 2005:

  1. Primjena računarske tehnike i informatike u sistemima upravljanja
  2. Informaciono komunikacioni sistemi i tehnologije
  3. Informacioni sistemi u prozvodnim tehnologijama
  4. Informacione tehnologije u oblasti elektroenergetike
  5. Informacione tehnologije u drugim oblastima od šireg interesa

U okviru teme A. organizuje se posebna podtema - sesija:
A1. Otvorena pitanja savremene robotike
Moderator: prof. dr Goran Đorđević, EF Niš

U okviru teme E. organizuje se sesija:
E1. Diskusioni forum studenata poslediplomskih studija
Moderator: prof. dr Goran Đorđević, EF Niš


Rad Simpozijuma

Top

Rad na Simpozijumu će se odvijati u okviru sjednica, okruglih stolova, diskusionih foruma, predavanja i prezentacija.