HomePage > Odbori
Odbori

Skok na

Glavni organizator Simpozijuma:

Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo

Suorganizator Simpozijuma:

Elektrotehnički fakultet Banja Luka


Simpozijum se organizuje uz pomoć fakulteta:

Elektrotehnički fakultet, Beograd
Elektronski fakultet, Niš
Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

Top

 
PROGRAMSKI ODBOR


dr Slobodan Milojković, Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo, predsjednik
dr Božidar Krstajić, Elektrotehnički fakultet, Istočno Sarajevo
dr Pavle Kaluđerčić, Elektrotehnički fakultet, Istočno Sarajevo
dr Veljko Vuletić, Elektrotehnički fakultet, Istočno Sarajevo
dr Momir Šarenac, Mašinski fakultet, Istočno Sarajevo
dr Ljubomir Lukić, Mašinski fakultet, Istočno Sarajevo
dr Branko Dokić, Elektrotehnički fakultet, Banjaluka
dr Slavko Marić, Elektrotehnički fakultet, Banjaluka
dr Đorđe Paunović, Elektrotehnički fakultet, Beograd
dr Predrag Petrović, Elektrotehnički fakultet, Beograd
dr Slavoljub Marjanović, Elektrotehnički fakultet, Beograd
dr Milić Stojić, Elektrotehnički fakultet, Beograd
dr Branko Kovačević, Elektrotehnički fakultet, Beograd
dr Bratislav Milovanović, Elektronski fakultet, Niš
dr Mihajlo Stefanović, Elektronski fakultet, Niš
dr Stevan Stankovski, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
dr Milica Naumović, Elektronski fakultet, Niš
dr Ivo Kostić, Elektrotehnički fakultet, Podgorica
dr Borivoje Lazić, Elektrotehnički fakultet, Beograd
dr Mile Stojčev, Elektronski fakultet, Niš


Top

 
ORGANIZACIONI ODBOR


dr Božidar Krstajić, Elektrotehnički fakultet, Istočno Sarajevo
dr Slobodan Milojković, Elektrotehnički fakultet, Istočno Sarajevo
dr Lazar Lukić, Elektrotehnički fakultet, Istočno Sarajevo
dr Zoran Ljuboje, Elektrotehnički fakultet, Istočno Sarajevo
dr Momir Šarenac, Mašinski fakultet, Istočno Sarajevo
Danijel Mijić, Elektrotehnički fakultet, Istočno Sarajevo
Predrag Kovač, Elektrotehnički fakultet, Istočno Sarajevo
mr Milomir Šoja, Elektrotehnički fakultet, Istočno Sarajevo
Darko Kovačević, Elektrotehnički fakultet, Istočno Sarajevo
Božidar Popović, Elektrotehnički fakultet, Istočno Sarajevo
Slobodan Lubura, Elektrotehnički fakultet, Istočno Sarajevo
Snježana Milinković, Elektrotehnički fakultet, Istočno Sarajevo

 

Top

 
SEKRETARIJAT


Dragana Avram, Elektrotehnički fakultet, Istočno Sarajevo
Radmila Kovačević, Elektrotehnički fakultet, Istočno Sarajevo
Danka Despotović, Elektrotehnički fakultet, Beograd
Nataša Pavlović, Elektrotehnički fakultet, Istočno Sarajevo
Nataša Popović, Elektrotehnički fakultet, Istočno Sarajevo
Nada Cincar, Elektrotehnički fakultet, Istočno Sarajevo

Top