© 2001-2003 Infoteh-Jahorina. Sva prava zadržana.
Adresa: Vuka Karadžića bb, Lukavica, Srpsko Sarajevo, Republika Srpska, BiH
Telefon: +387 57 340 260, Fax: +387 57 342 788

infoteh@paleol.net