Simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2001 Uslovi, Kotizacija, Zbornik radova

Povratak nazad

Uslovi, Kotizacija, Zbornik radova


      Za autore i učesnike sesija INFOTEH-a, kao i za pojedinačne posjetioce izložbe, učešće se plaća.

      Kotizacija za učesnike: 100 KM (3.700 Din*).
      Izložba proizvoda i opreme za preduzeća: 250 KM (9.200 Din*).
      Prezentacija preduzeća: 500 KM (18.400 Din*).

      SMJEŠTAJ UČESNIKA

      Smještaj učesnika Simpozijuma obezbjeđen je u hotelu Bistrica na Jahorini na bazi polupansiona (doručak, večera).
Za dinarske uplate cijene su dnevne i po osobi na bazi polupansiona sa uračunatom boravišnom taksom iznose:

  • smještaj u 1/1sobi 2.290 Din*
  • smještaj u 1/2sobi 1.555 Din* po osobi

      Autobuski prevoz će biti obezbijeđen na relaciji Beograd–Jahorina i Jahorina–Beograd i uračunat je u kotizaciju.

  • Polazak autobusom iz Beograda 11.marta u 9:00 ispred ETF Beograd (Bulevar Kralja Aleksandra 73).
  • Povratak sa Jahorine 15.marta u 9:00 ispred hotela Bistrica.

      PREZENTACIJE

      U dogovoru sa Organizacionim odborom Simpozijuma zainteresovane institucije i preduzeća mogu organizovati prezentacije svojih naučno-istraživačkih, razvojnih i proizvodnih projekata i programa, opreme i proizvoda. Prezentacije mogu trajati do 30 minuta.

      Radovi se šalju po pozivu vođa sekcija.

      Prihvaćeni radovi objavljuju se u Zborniku radova koji će biti odštampan i dostupan pri registraciji učesnika.

      Prihvaćen rad na Simpozijumu izlaže samo autor ili koautor.

      Posle završetka rada Simpozijuma, na osnovu izbora specijalnog žirija, Programski odbor može odabrati i preporučiti neke radove za publikovanje u naučnim i stručnim časopisima.

      Prijave za smještaj i prevoz slati do 01.marta 2001.godine na adresu:

            Elektronskom poštom(e-mail):
                  infoteh-jahorina2001@paleol.net, infoteh-jahorina2001@etf.unssa.ba

            Poštom:
                  Elektrotehnički fakultet
                  (za INFOTEH-JAHORINA 2001)
                  Vuka Karadžića bb
                  71123 Srpsko Sarajevo, Lukavica


            Telefonom:
                  057/340-307
            ili faksom na broj:
                  057/671-788

Za dinarske uplate:
                  Elektronskom poštom(e-mail):
                  astra@bitsyu.net

                  Poštom:
                  Astra travel
                  (za INFOTEH-JAHORINA 2001)
                  Zmaj Jovina 46
                  11000 Beograd

                  Tel.:011/630-027, 011/630-709
                  Tel./Fax:011/626-450Na vrh strane

© 2001 Infoteh-JAHORINA. All rights reserved.
Last modified: 05 Mar 2001 22:37:31 +0100.
webmaster@etf.unssa.ba