Simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2001 Radovi

Povratak nazad

Spisak radova koji su prijavljeni za INFOTEH-JAHORINA 2001


 1. MODEL PROCESA INFORMACIONOG SISTEMA U KLANICI
  Slobodan Ceranić, Zoran Rajić, Poljoprivredni fakultet Zemun
   
 2. KVALITET USLUGE (QoS) U MULTIMEDIJALNIM TELEKOMUNIKACIJAMA
  QUALITY OF SERVICE (QoS) IN MULTIMEDIA COMMUNICATIONS
  Gordana Gardašević, Elektrotehnički fakultet u Banjaluci
   
 3. JEDAN PRISTUP MODELIRANJA PROCESNOG INFORMACIONO UPRAVLJAČKOG SISTEMA ZA POVRŠINSKE KOPOVE UGLJA
  Dobrivoje Marjanović, Ei IRIN Niš; Lazar Lukić, IRITEL A.D. Beograd i Elektrotehnički fakultet u Srpskom Sarajevu
   
 4. SDH OPTIČKI SISTEMI PRENOSA
  Ninko Radivojević, IRITEL A.D. Beograd
   
 5. INFORMACIONA USKLAĐENOST DELATNOSTI LJUDI SA SREDSTVIMA ZA PRIKAZIVANJE INFORMACIJA U CENTRIMA ZA KONTROLU I UPRAVLJANJE
  Miroljub Grozdanović, Fakultet zaštite na radu; Dobrivoje Marjanović, Ei IRIN Niš
   
 6. UPOREDNA ANALIZA KONVERTORA SA KONTINUALNIM UGLOM VOĐENJA I DIGITALNIH KONVERTORA
  Miroslav Lazić, Dragan Stajić IRITEL A.D. Beograd
   
 7. SISTEM KVALITETA PO ISO 9000:2000 I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
  Milenko Heleta, EDUCTA TQM&ISO 9000 Konsalting, Beograd; Dragutin Petković, Hidroelektrane na Trebišnjici, Trebinje
   
 8. KONVERGENCIJA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA SA POSEBNIM OSVRTOM NA PRAVCE RAZVOJA RADIO-DIFUZIJE
  Predrag Petrović, IRITEL A.D. Beograd; Bratislav Milovanović, ELEKTRONSKI FAKULTET Niš
   
 9. AURA 99 - SISTEM ZA UDALJENI NADZOR, KONTROLU I UPRAVLJANJE
  Zoran Mutabdžija, Zoran Vitasović, Nenad Mandić, Telekom Srbija a.d.
   
 10. AUTOMATIZACIJA MAŠINA ZA PAKOVANJE
  Stevan Stankovski, Dragan Šešlija, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad; Božidar Popović, K-INEL Srpsko Sarajevo
   
 11. RAČUNARSKO MODELIRANJE I SIMULACIJA U SAVREMENOJ TEHNOLOGIJI UPRAVLJAČKIH KOMPONENTI I SISTEMA
  Novak N. Nedić, Mašinski fakultet Kraljevo; Dragan H. Pršić, Mašinski fakultet Srpsko Sarajevo
   
 12. ERP SOFTWARE METODOLOGIJA RAZVOJA E-POSLOVANJA
  Nahod Vuković, Fakultet Organizacionih Nauka, Beograd
   
 13. INFORMACIONE I TELEKOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE NAŠE ASPIRACIJE I NAŠE MOGUĆNOSTI
  Milojko Lazić, IRITEL A.D. Beograd
   
 14. TREĆA GENERACIJA MOBILNIH KOMUNIKACIONIH SISTEMA: OSVRT NA STANDARDIZACIJU
  Vera Marković, Bratislav Milovanović, Slađana Ivković, Nataša Trivunac-Vuković, Elektronski fakultet Niš
   
 15. NEKI PRIMJERI AUTOMATIZACIJE U NAŠOJ DRVNOJ INDUSTRIJI
  Mišanović Mirko, K-INEL S. Sarajevo
   
 16. TEMSKEN - ŠESNAESTKANALNI SKENER TEMPERATURE
  Jovan Maksimović, Dušan Milivojević, Saša Žunić, "Majona" Beograd
   
 17. SISTEM ZA MERENJE I REGULACIJU TEMPERATURE VAZDUHA U KOMORI ZA POLIMERIZACIJU
  Dušan Milivojević, Jovan Maksimović, Saša Žunić, "Majona" Beograd
   
 18. INŽENJERSKO OBRAZOVANJE U UPRAVLJANJU - IZAZOV SAVREMENIH INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA
  Milica Naumović, Elektronski fakultet Niš
   
 19. PAN-EVROPSKA AKADEMSKA I ISTRAŽIVAČKA MREŽA
  Miroslav Rogić, Univerzitetski računski centar Univerziteta u Banjaluci
   
 20. PROJEKTOVANJE POMOĆU RAČUNARA U ELEKTROENERGETICI, STANJE I PERSPEKTIVE OBLASTI
  Miloš Milanković, Nikola Rajaković, Vladimir Krnajski, Dejan Raca, Petar Matić, Elektrotehnički fakultet Banja Luka, Republika Srpska; Dragoslav Perić, Viša elektrotehnička škola, Beograd, Jugoslavija
   
 21. REALIZACIJA SISTEMA ZA UPRAVLJANJE U REALNOM VREMENU POD LINUX-OM
  Milun Jevtić, Marko Cvetković, Elektronski fakultet u Nišu
   
 22. MWS - NOVA GENERACIJA MMDS SISTEMA
  Bratislav Milovanović,Vladan Stanković, Elektronski fakultet u Nišu; Predrag Petrović, IRITEL Beograd
   
 23. PERFORMANSE OPTIČKIH CPFSK SISTEMA U PRISUSTVU FAZNOG ŠUMA LASERA
  Mihajlo Stefanović, Dejan Milić, Elektronski fakultet Niš; Slobodan Milojković, ETF Srpsko Sarajevo - ETF Priština; Ervin Ramusović, Energoinvest
   
 24. IMPLEMENTACIJA BOUNDARY SCAN-A NA HARDVERSKU GLASAČKU JEDINICU
  Miloš Krstić, Mile Stojčev, Elektronski fakultet u Nišu
   
 25. UPRAVLJANJE OBRADNIM SISTEMIMA I PROCESIMA U VISOKOSOFISTICIRANIM PROIZVODNIM TEHNOLOGIJAMA
  Vučko Mečanin, Momir Šarenac, Mašinski fakultet Srpsko Sarajevo
   
 26. RAZVOJ INFORMACIONOG SISTEMA ZA UPRAVLJANJE ODRŽAVAJNEM MAŠINA I POSTROJENJA
  Ljubomir Šibalija, Mašinski fakultet Srpsko Sarajevo
   
 27. NADGLEDANJE I KONTROLA PROCESA U PROIZVODNJI CIGLE I CREPA
  Jovan Ristić, Elektrotehnički fakultet Priština; Slobodan Milojković, Elektrotehnički fakultet, Priština, Elektrotehnički fakultet Srpsko Sarajevo; Slobodan Jovanović, Mašinski fakultet Niš
   
 28. TELEDESIC SATELITSKI SISTEM
  Nataša Živić, JP PTT saobraćaja ¨Srbija¨; Jelena Vasiljević, Institut ¨Mihajlo Pupin¨
   
 29. UPRAVLJANJE U INDUSTRIJSKIM PROCESIMA
  Dr Stevan Stankovski, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad
   
 30. FIXNA BEŽIČNA LOKALNA PETLJA: Pregled
  Miroslav L. Dukić, Djordje Paunović, Elektrotehnički fakultet Beograd; Milan Janković, JP PTT Beograd
   
 31. SISTEM ZA NADZOR I UPRAVLJANJE VODOVODA
  Miroslav Gligorić, Predrag Kovač, Elektrotehnički fakultet Srpsko Sarajevo
   
 32. PRAVCI RAZVOJA U OBLASTI TELEKOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA ZA MOBILNE KORISNIKE
  Ivo Kostić, Elektrotehnički fakultet Podgorica
   
 33. PREDNOSTI PRIMJENE FHSS U ROBOTIZIRANIM FABRIKAMA
  Risto Ćeranić, K - INEL Srpsko Sarajevo
   
 34. LINEARNI IZOLACIONI POJAČAVAČ REALIZOVAN NA BAZI SIMENS - ovog IL_300 OPTOKAPLERA
  Predrag Kovač, Miroslav Gligorić, Elektrotehnički fakultet Srpsko Sarajevo
   
 35. ISKUSTVO U KORIŠTENJU MIKROKONTROLERA ATMEL AT_89C2051
  Miroslav Gligorić, Predrag Kovač, Elektrotehnički fakultet Srpsko Sarajevo
   
 36. NAIZMJENIČNI STABILIZATOR SA ŠIROKIM OPSEGOM ULAZNOG NAPONA
  Milomir Šoja, Slobodan Lubura, Dalibor Bogdanović, K - INEL Srpsko Sarajevo
   
 37. DRAJVERSKI MODUL ZA UPRAVLJANJE JEDNOM GRANOM MOSTA SA IGBT/MOSFET TRANZISTORIMA
  Milomir Šoja, Slobodan Lubura, K - INEL Srpsko Sarajevo
   
 38. PRIMJENA TOPSWITCH INTEGRISANIH PRETVARAČA U DC/DC PRETVARAČIMA
  Slobodan Lubura, Milomir Šoja, K - INEL Srpsko Sarajevo
   
 39. RAČUNARSKA MREŽA UNIVERZITETA U BANJALUCI
  Miroslav Rogić, Branislav Gaćeša, Dragan Perić - Univerzitetski računski centar Banja Luka
   
 40. ULOGA E-COMMERCA KAO SAVREMENOG OBLIKA TRGOVINE U INTERNET POSLOVANJU
  Dr Miroslav Rogić, dip. inž. maš. Aleksandar Petrić, dip. inž. maš. Branislav Jovković, Univerzitetski računski centar Banja Luka
   
 41. DETEKCIJA TOUCH SIGNALA U PRISUSTVU OBOJENOG GAUSS-OVOG ŠUMA
  Milivojević Zoran, Ei 'TELEVIZIJA' Niš; Mirković Milorad, Institut 'IRITEL Beograd; Stefanović Mihajlo, Elektronski fakultet Niš
   
 42. TOUCH INTERFEJSI ZA DETEKCIJU LOKACIJE I INTENZITETA DODIRA
  Milivojević Zoran, Ei "TELEVIZIJA" Niš; Dinić Vesna, Ei "TELEVIZIJA" Niš
   
 43. ŠIROKOPOJASNI PRISTUP PO BAKARNIM PARICAMA
  Saša Đorđević, Institut Mihajlo Pupin, Beograd; Nataša Živić, Elektrotehnički fakultet, Beograd; Aleksandar Đorđević, Elektrotehnički fakultet, Beograd
   
 44. OD NC MAŠINA ALATKI I AUTOMATSKIH FLEKSIBILNIH TEHNOLOŠKIH SISTEMA DO RAČUNAROM INTEGRISANE PROIZVODNJE, AUTOMATSKIH FABRIKA I VIRTUELNE PROIZVODNJE
  Ratko Gatalo, Mašinski fakultet Srpsko Sarajevo, Fakultet tehničkih nauka Institut za proizvodno mašinstvo Novi Sad; Milan Zeljković, Janko Hodlić, Ljubomir Borojev, Slobodan Navalušić Fakultet tehničkih nauka Institut za proizvodno mašinstvo Novi Sad


Na vrh strane

© 2001 Infoteh-JAHORINA. All rights reserved.
Last modified: 06 Mar 2001 15:12:11 +0100.
webmaster@etf.unssa.ba