Simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2001 Program(Satnica)

Povratak nazad

Plan i program rada Simpozijuma INFOTEH-JAHORINA 200111.03.2001. (nedelja)
 • od 15:00 registracija i smještaj učesnika
 • sastanak Organizacionog odbora (u 18:00 časova)
 • sastanak Programskog odbora (u 19:00 časova)
 • postavljanje izložbe

I Dan 12.03.2001. (ponedeljak)
 • 8:00 Registracija učesnika
 • 9:30 Svečano otvaranje
   
 • 10:00 Sesija 1.
  • Uvodni referat (predavanje) 60 min.
  • Izlaganje odabranih radova po pozivu
 • 13:00 Pauza
   
 • 15:00 Sesija 2.
  • Uvodni referat (predavanje) 60 min.
  • Izlaganje odabranih radova po pozivu
 • 18:00 Pauza
 • 18:15 Prezentacija IRITEL A.D. Beograd
  • Proizvodni programi: radio TV sistemi, komutacija, SDH optički sistemi prenosa, energetska elektronika.
 • 19:10 Prezentacija SIEMENS, Banja Luka

II Dan 13.03.2001. (utorak)
 • 9:00 Sesija 4.
  • Uvodni referat (predavanje) 60 min.
  • Izlaganje odabranih radova po pozivu
 • 12:00 Pauza
   
 • 14:00 Sesija 3.
  • Uvodni referat (predavanje) 60 min.
  • Izlaganje odabranih radova po pozivu
 • 17:00 Pauza
 • 17:15 Prezentacija PUPIN TELEKOM Banja Luka u saradnji sa ALCATEL (Francuska)
  • Noviteti u oblasti informacionih tehnologija sa posebnim osvrtom na primjenu u telekomunikacijama.
 • 18:30 Prezentacija K-INEL Srpsko Sarajevo

III Dan 14.03.2001. (srijeda)
 • 9:00 Sesija 5.
  • Uvodni referat (predavanje) 60 min.
  • Izlaganje odabranih radova po pozivu
   
 • 11:00 Sesija 7.
  • Uvodni referat (predavanje) 60 min.
  • Izlaganje odabranih radova po pozivu
 • 12:00 Pauza
   
 • 14:00 Sesija 6.
  • Uvodni referat (predavanje) 60 min.
  • Izlaganje odabranih radova po pozivu
 • 17:00 Pauza
 • 17:30 Okrugli sto, rezime skupa i najava slijedećeg skupa


Na vrh strane

© 2001 Infoteh-JAHORINA. All rights reserved.
Last modified: 06 Mar 2001 15:45:19 +0100.
webmaster@etf.unssa.ba