Simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2001 Podnošenje radova

Povratak nazad       Autori pojedinci za INFOTEH mogu podnjeti stručne i naučne radove sa originalnim praktičnim ili teorijskim rezultatima istraživanja, od interesa za širi skup stručnjaka u području iz koga je rad, kao i radove koji sadrže primjene teorijskih
metoda u rešavanju konkretnih inženjerskih problema, prikaze praktičnih novih rješenja ili uređaja, rezultate eksperimentalnih istraživanja, realizacije poznatih rješenja na novi način i slično.

      Za INFOTEH se prijavljuju radovi čiji sadržaj nije pre Simpozijuma saopšten, objavljen ili na drugi način prikazan. Radovi moraju sadržati naučne, stručne ili primjenjene rezultate samih autora. Objavljeni rezultati ni na koji način ne smiju povrjediti autorska prava drugih pojedinaca ili organizacija. Sami autori odgovaraju za pravo objavljivanja, originalnost i kvalitet radova.

      Radovi se šalju po pozivu vođa sekcija.

      Rad treba slati u MS Word formatu (Times New Roman font) i treba koristiti multilanguage support (YU slova).

      Uz dostavljen rad treba obavezno posebno navesti ime, ime jednog od roditelja, prezime i kompletnu adresu prvog autora, sa brojem telefona, brojem faksa i e-mail adresom.

Rok za slanje radova: 01. mart 2001. god.
Rok za obavještenje o prijemu rada: 07. mart 2001. god.

Radove treba poslati na adresu:
Elektronskom poštom(e-mail):
      infoteh-jahorina2001@paleol.net
      infoteh-jahorina2001@etf.unssa.ba
Poštom:
      Elektrotehnički fakultet
      (za INFOTEH-JAHORINA 2001)
      Vuka Karadžića bb
      71123 Srpsko Sarajevo, Lukavica


Informacije na broj telefona: Tel: 057/340-260, 011/32-48-464

Datoteka se šalje tako što se datoteka prvo zip-uje, a zatim iz programa za e-mail stavi ime datoteke u “attach” polju, ili se izabere “send file”.

      Predajom rada AUTORI PRIHVATAJU SVA PRAVILA NAVEDENA U OVOM POZIVU.


Na vrh strane

© 2001 Infoteh-JAHORINA. All rights reserved.
Last modified: 02 Mar 2001 19:39:48 +0100.
webmaster@etf.unssa.ba