Simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2001 Kontakti

Povratak nazad

Adresa

      Elektrotehnički fakultet

      (za INFOTEH-JAHORINA 2001)

      Vuka Karadžića bb

      71123 Srpsko Sarajevo, Lukavica

Informacije

      Tel. 057/340-260

      Tel. 011/32-48-464

Internet:

      infoteh-jahorina2001@paleol.net, infoteh-jahorina2001@etf.unssa.ba
      www.infoteh-jahorina2001.unssa.ba

Uplate:

      Uplate za kotizacije, smještaj i prevoz se vrše gotovinski ili virmanski na žiro-račun:

                  ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET Srpsko Sarajevo
                  552004-00001215-05 (Kristal banka)

*  Dinarske uplate (u cijenu je uračunat porez i bankarski troškovi) izvršiti na:
Astra travel-Beograd
(za INFOTEH-JAHORINA 2001)
Ž.R. 40803-601-7-607394

Kontakt osoba u agenciji Astra travel:
g-đa Branka Macura, 063/8325456Na vrh strane

© 2001 Infoteh-JAHORINA. All rights reserved.
Last modified: 04 Mar 2001 14:58:44 +0100.
webmaster@etf.unssa.ba