XXI međunarodni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2022
16 - 18. mart 2022, Jahorina, RS, BiH

O SIMPOZIJUMU INFOTEH-JAHORINA

Međunarodni simpozijum INFOTEH-JAHORINA okuplja stručnjake, naučnike, inženjere, istraživače i studente iz oblasti informacionih tehnologija i njihove primjene u oblasti sistema upravljanja, komunikacionih sistema, proizvodnih i elektronskih sistema, elektroenergetike i drugih oblasti elektrotehnike i računarstva. Radni dio Simpozijuma organizovan je kroz sesije, okrugle stolove, predavanja po pozivu i prezentacije. Simpozijum posvećuje posebnu pažnju mladim istraživačima i studentima organizujući posebnu studentsku sesiju.

Prvi simpozijum INFOTEH-JAHORINA održan je u hotelu Bistrica na planini Jahorini od 12. do 14. marta 2001. godine. Šest kompanija predstavilo je svoje proizvodne i razvojne programe iz oblasti telekomunikacija, energetske elektronike, elektroenergetike, automatizacije i upravljanja procesima. Ukupno su predstavljena 53 rada.

Nakon 2001. INFOTEH-JAHORINA privlači značajan broj učesnika uglavnom iz regiona Zapadnog Balkana, i održava dobar kvalitet i broj prijavljenih i prezentovanih radova. INFOTEH-JAHORINA danas predstavlja jedan od vodećih skupova u regionu posvećenih oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija i njihovoj primjeni u različitim oblastima.

Tematske oblasti

Glavne tematske oblasti Simpozijuma su: Računarski sistemi i softver, Komunikacioni sistemi i tehnologije, Energetski sistemi, Proizvodni sistemi, Sistemi upravljanja, Elektronski sistemi.

Radovi za INFOTEH-JAHORINA se prihvataju iz sljedećih oblasti (ali nisu ograničeni samo na navedene oblasti): arhitektura računara, softversko inženjerstvo, sistemski softver, informacioni sistemi, sigurnost i zaštita informacija, multimedija i računarska grafika, internet i web tehnologije, e-poslovanje, aplikacije za mobilne uređaje, analiza i optimizacija karakteristika telekomunikacionih kanala, analiza i/ili mjerenje kvaliteta prenosa u kanalima i/ili sistemima, metode za poboljšanje kvaliteta prenosa, analiza efikasnih modulacija, napredne arhitekture telekomunikacionih sistema, elektroenergetske mreže i sistemi, planiranje, upravljanje i eksploatacija u elektroenergetskim sistemima, elementi elektroenergetskih sistema, sistemi zaštite i automatizacija, električne mašine i elektromotorni pogoni, obnovljivi izvori energije, informacioni sistemi i telekomunikacije u elektroenergetici, proizvodne tehnologije, CAD/CAM/CAE projektovanje, mehanika i konstrukcije, saobraćajna sredstva i transport, industrijski menadžment, termotehnika i termoenergetika, projektovanje i analiza sistema upravljanja, primjena sistema upravljanja u industriji i laboratoriji, računarski aspekti upravljačkih sistema, obrada signala i primjene, elektronske komponente i tehnologije, optoelektronika, industrijska elektronika, energetska elektronika, digitalni sistemi i logički dizajn, bioinženjering i biomedicina.

Organizatori

Glavni organizator

Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Elektrotehnički fakultet

Suorganizatori

Univerzitet u Banjoj Luci, Elektrotehnički fakultet
Univerzitetu Beogradu, Elektrotehnički fakultet
Univerzitet u Nišu, Elektronski fakultet
Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka
Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet tehničkih nauka u Čačku
Ss. Cyril and Methodius University in Skopje
Evropska mreža preduzetništva Republike Srpske
Alumni asocijacija inženjera elektrotehnike, Istočno Sarajevo

Tehničko kosponzorstvo

IEEE Industry Applications Society
IEEE Sekcija Bosne i Hercegovine
IEEE Sekcija Srbije i Crne Gore
IEEE B&H IAS/PEL/IE Jt Chapter

Odbori

Počasni odbor

dr Milić Stojić, ETF Beograd, Srbija
dr Božidar Krstajić, ETF Istočno Sarajevo, BiH
dr Đorđe Paunović, ETF Beograd, Srbija
dr Lazar Lukić, IRITEL Beograd, Srbija
dr Milan Radmanović, Elektronski fakultet Niš, Srbija
dr Branko Kovačević, ETF Beograd, Srbija
dr Branko Dokić, ETF Banja Luka, BiH
dr Dušan Golubović, MF Istočno Sarajevo, BiH
dr Čedomir Milosavljević, Elektronski fakultet Niš, Srbija
mr Risto Ćeranić, KINEL Novi Sad, Srbija

Programski odbor

dr Slobodan Milojković, ETF Istočno Sarajevo, BiH, predsjednik
dr Milo Tomašević, ETF Beograd, Srbija
dr Dragan Janković, Elektronski fakultet Niš, Srbija
dr Dragan Mančić, Elektronski fakultet Niš, Srbija
dr Danijela Milošević, FTN Čačak, Srbija
dr Volker Zerbe, FH Erfurt, Njemačka
dr Mladen Milušev, Tehnički univerzitet Sofija, Bugarska
dr Duško Lukač, Univerzitet primijenjenih nauka Keln, Njemačka
dr Miloš Krstić, IHP Frankfurt (Oder), Njemačka
dr Josif Kosev, FEIT Skoplje, Makedonija
dr Antonio Gordillo – Guerrero, Univerzitet Extremadura, Španija
dr Thrasyvoulos Tsiatsos, Aristotel Univerzitet u Solunu, Grčka
dr Vassil Alexandrov, Superračunarski centar Barselona, Španija
dr Aphrodite Ktena, National and Kapodistrian University of Athens, Grčka
dr Stefan Kirilov Kartunov, Technical University of Gabrovo, Bulgaria
dr Wojciech Tarasiuk, Bialystok University of Technology, Poland
dr Vilmos Simon, Budapest University of Technology and Economics, Hungary
dr Boris Dumnić, FTN Novi Sad, Srbija
dr Zoran Ljuboje, ETF Istočno Sarajevo, BiH
dr Đurađ Budimir, Univerzitet Westminster, Velika Britanija
dr Ervin Sejdić, Univerzitet Pittsburgh, SAD
dr Vlado Kešelj, Univerzitet Dalhousie, Kanada
dr Theodoros Samaras, Aristotel Univerzitet u Solunu, Grčka
dr Achilles D. Boursianis, Aristotel Univerzitet u Solunu, Grčka
dr Dejan Vukobratović, FTN Novi Sad, Srbija
dr Ivan Luković, FTN Novi Sad, Srbija
dr Gordana Milosavljević, FTN Novi Sad, Srbija
dr Milomir Šoja, ETF Istočno Sarajevo, BiH
dr Stevan Stankovski, FTN Novi Sad, Srbija
dr Slobodan Lubura, ETF Istočno Sarajevo, BiH
dr Vidan Govedarica, ETF Istočno Sarajevo, BiH
dr Tomislav Šekara, ETF Beograd, Srbija
dr Milica Naumović, Elektronski fakultet Niš, Srbija
dr Zlatan Stojković, ETF Beograd, Srbija
dr Milija Kraišnik, MF Istočno Sarajevo, BiH
dr Predrag Petrović, IRITEL Beograd, Srbija
dr Milena Stanković, Elektronski fakultet Niš, Srbija
dr Jovan Mikulović, ETF Beograd, Srbija
dr Milan Rapaić, FTN Novi Sad, Srbija
dr Branko Perišić, FTN Novi Sad, Srbija
dr Branko Blanuša, ETF Banja Luka, BiH
dr Petar Matić, ETF Banja Luka, BiH
dr Obrad Spaić, FPM Trebinje, BiH
dr Darko Marčetić, FTN Novi Sad, Srbija
dr Željko Despotović, Institut Mihajlo Pupin, Beograd, Srbija
dr Slobodan Đukanović, ETF Podgorica, Crna Gora
dr Vlado Delić, FTN Novi Sad, Srbija
dr Marjan Mernik, FERI Maribor, Slovenija
dr Dragana Bajić, FTN Novi Sad, Srbija
dr Tamara Škorić, FTN Novi Sad, Srbija
dr Željko Đurišić, ETF Beograd, Srbija
dr Milan Vesković, FTN Čačak, Srbija
dr Petar Rajković, Elektronski fakultet Niš, Srbija
dr Miroslav Kostadinović, Saobraćajni fakultet Doboj, BiH
dr Danijel Mijić, ETF Istočno Sarajevo, BiH
dr Božidar Popović, ETF Istočno Sarajevo, BiH
dr Mirjana Maksimović, ETF Istočno Sarajevo, BiH
dr Aleksandar Simović, ETF Istočno Sarajevo, BiH
dr Vladimir Vujović, ETF Istočno Sarajevo, BiH
dr Mladen Banjanin, ETF Istočno Sarajevo, BiH
dr Marijana Ćosović, ETF Istočno Sarajevo, BiH
dr Srđan Nogo, ETF Istočno Sarajevo, BiH
dr Srđan Lale, ETF Istočno Sarajevo, BiH
dr Darko Šuka, ETF Istočno Sarajevo
dr Snježana Milinković, ETF Istočno Sarajevo
dr Miodrag Forcan, ETF Istočno Sarajevo
dr Nataša Popović, ETF Istočno Sarajevo
dr Marko Bošković, ETF Istočno Sarajevo

Organizacioni odbor

dr Božidar Popović, ETF Istočno Sarajevo, predsjednik
dr Danijel Mijić, ETF Istočno Sarajevo
dr Zoran Ljuboje, ETF Istočno Sarajevo
dr Mladen Banjanin, ETF Istočno Sarajevo
dr Darko Kovačević, ETF Istočno Sarajevo
Marko Ikić, mr, ETF Istočno Sarajevo
mr Budimir Kovačević, ETF Istočno Sarajevo

Sekretarijat

dr Nataša Popović, ETF Istočno Sarajevo, predsjednik
dr Nataša Pavlović, ETF Istočno Sarajevo
dr Marko Bošković, ETF Istočno Sarajevo
Radmila Kovačević, ETF Istočno Sarajevo
mr Nada Cincar, ETF Istočno Sarajevo
mr Srđan Jokić, ETF Istočno Sarajevo
mr Goran Vuković, ETF Istočno Sarajevo
mr Nikola Davidović, ETF Istočno Sarajevo
Bojana Čolić, mr, ETF Istočno Sarajevo
Miljan Sikimić, ETF Istočno Sarajevo
Zorana Štaka, ETF Istočno Sarajevo
Nikola Kukrić, ETF Istočno Sarajevo
Zorana Mandić, ETF Istočno Sarajevo
Marko Malović, ETF Istočno Sarajevo
Milica Vuković, ETF Istočno Sarajevo
Bojan Subotić, ETF Istočno Sarajevo

RADOVI

Prijava rada

Pozivamo autore da prijave neobjavljene i originalne radove koji se ne razmatraju za objavljivanje na drugim konferencijama ili u časopisima. Radovi treba da sadrže originalne naučne, stručne ili primijenjene rezultate rada autora. Radovi koji se prihvataju treba da prikazuju primjenu teoretskih metoda u rješavanju inženjerskih problema, prikaz novih uređaja i/ili sistema, rezultata sopstvenih eksperimentalnih istraživanja, prezentaciju novih pristupa ili rješenja postojećih problema, itd. Svi prijavljeni radovi biće recenzirani, ali autori su isključivo odgovorni za originalnost i kvalitet svojih radova. Sadržaj radova će biti provjeren na plagijate pomoću softvera za otkrivanje plagijata. Očekivani broj stranica za svaki rad je 4 do 6, izuzev radova po pozivu koji mogu imati više od 6 stranica. Bar jedan od autora svakog prihvaćenog rada je dužan da se registruje, uplati kotizaciju i prezentuje rad.

Prijava radova vrši se elektronski pomoću konferencijskog sistema OpenConf. Pri izradi radova, autori treba da koriste unaprijed pripremljeni šablon rada i da se pridržavaju uputstva za autore. Radovi koji nisu pripremljeni prema uputstvu za autore neće biti prihvaćeni.

Studentski radovi

Svi autori studentskih radova moraju biti studenti prvog (dodiplomskog) ili drugog (master) ciklusa studija. Svi autori moraju dostaviti dokaz o statusu studenta (indeks ili potvrda) nakon prihvatanja rada (molimo vas da dostavite skenirani dokument na email adresu infoteh@etf.ues.rs.ba). Studentski radovi su prihvataju i prezentuju u okviru studentske sesije (usmeno izlaganje rada) i moraju biti pripremljeni prema uputstvu za studentske radove.

Kao radovi u studentskoj sesiji prihvataju se i radovi koji prikazuju rezultate rada studenta u okviru završnog rada prvog ciklusa studija. Uslov za ovakve radove je da je student diplomirao u 2022. ili 2022. godini (potreban odgovarajući dokument kao dokaz).

Recenzija

Svi prijavljeni radovi će biti ocijenjeni od strane najmanje dva recenzenta. Simpozijum koristi blind-review postupak recenzije. Radovi se ocjenjuju u odnosu na relevantnost za tematske oblasti Simpozijuma, naučne ili stručne doprinose, tehničku ispravnost i jasnoću, originalnost i tehničku pripremu.

Važniji datumi

Rok za slanje kompletnog rada: 31.01.2022.
Obavještenje o prihvatanju: 28.2.2022.
Rok za slanje konačne verzije rada: 4.3.2022.
Konačna lista prihvaćenih radova: 7.3.2022.
Registracija i uplata kotizacije: 12.3.2022.
Otvaranje Simpozijuma: 16.3.2022.

Prezentacija rada

Prezentacija rada može biti usmena, poster ili virtuelna, a bira se od strane autora prilikom prijave rada. Organizator zadržava pravo da po potrebi promijeni tip prezentacije, o čemu će autori biti blagovremeno obaviješteni. Rad se prezentuje na jeziku na kome je napisan.

Usmenu prezentaciju treba pripremiti koristeći Microsoft Power Point (ili slično) i dostaviti tehničkom sekretaru sesije najmanje pola sata prije početka sesije. Prezentacije traju oko 10 minuta, uključujući diskusiju, ponekad i duže, u zavisnosti od broja radova na sesiji. Potrebna oprema za prezentaciju je obezbijeđena od strane organizatora (projektor i računar). Ukoliko je potrebno, autori mogu koristiti sopstveni računar. Za dodatnu opremu potrebno je kontaktirati organizatora.

Rad se može predstaviti i kao poster. Autori su dužni da pripreme i odštampaju poster prema uputstvu. Uputstva za pripremu poster prezentacija su dostupna ovdje. Za poster prezentacije je potrebno koristiti unaprijed pripremljeni šablon za poster: poster ćirilica ili poster latinica.

Virtuelna prezentacija omogućava autorima koji nisu u mogućnosti da prisustvuju konferenciji da odaberu ovaj tip prezentacije rada. Autori treba da pripreme i dostave video prezentacije radova sa uključenim audio zapisom izlaganja autora (poželjno MP4 HD ili full HD video), u trajanju do 10 minuta. Prezentacije se dostavljaju na email adresu infoteh@etf.ues.rs.ba do 12.3.2022. Alternativno, zbog veličine fajla, moguće je koristiti i drugi način za dostavu prezentacije (Google Drive, WeTransfer ili slično). U slučaju nepovoljne epidemiološke situacije, svi prihvaćeni radovi biće prezentovani na ovaj način. Za virtuelne prezentacije biće korišćena platforma Microsoft Teams. Autori će dobiti sve potrebne podatke za pristup virtuelnim sesijama. Bar jedan od autora je potrebno da bude online u toku virtuelne sesije i da učestvuje u diskusiji vezanoj za svoj rad.

Objavljivanje radova

Svi prihvaćeni i prezentovani radovi biće objavljeni u zborniku radova (veb i CD verzija). Radovi mogu biti poslani (po izboru autora) za potencijalno objavljivanje u IEEE Xplore digitalnoj biblioteci (indeksirano u Scopus bazi). Radovi koji se šalju u IEEE Xplore se objavljuju u CD zborniku radova koji dobijaju učesnici prilikom registracije na Simpozijumu. Ostali radovi se objavljuju u veb zborniku radova nakon završetka Simpozijuma. Radovi koji se šalju u IEEE Xplore moraju biti napisani na engleskom jeziku.

Autori radova koji će biti poslani za potencijalno objavljivanje u IEEE Xplore moraju prenijeti autorska prava na IEEE. Kontakt autori ovih radova će na email dobiti instrukcije za potpisivanje IEEE eCopyright Form.

Autorima odabranih radova može biti ponuđeno objavljivanje rada i u sljedećim časopisima (bez naknade):
- International Journal of Electrical Engineering and Computing (https://ijeec.etf.ues.rs.ba)
- Electronics (http://els-journal.etf.unibl.org)
- Journal of Mechatronics, Automation and Identification Technology (http://www.jmait.org).

Uputstva za pripremu prihvaćenih radova za slanje u IEEE Xplore

VAŽNA NAPOMENA: Ove instrukcije važe samo za finalne verzije prihvaćenih radova koji su prijavljeni sa opcijom slanja u IEEE Xplore. Kontakt autori ovih radova su prethodno dostavili finalnu verzija rada u Word (doc/docx) formatu pomoću INFOTEH-JAHORINA OpenConf sistema. Obavještenje autorima o načinu potpisivanja IEEE eCopyright Form će biti dostavljeno nakon što bude objavljena konačna lista prihvaćenih radova.

Finalne verzije prihvaćenih radova koji se šalju za potencijalno objavljivanje u IEEE Xplore digitalnoj biblioteci moraju biti IEEE kompatibilni PDF fajlovi. Za konverziju u IEEE Xplore PDF format ili verifikaciju postojećih PDF fajlova autori moraju koristiti IEEE PDF eXpress sistem. Verifikovani PDF fajlovi će biti sačuvani u PDF eXpress sistemu i ne moraju se slati/dostavljati pomoću OpenConf sistema koji koristi simpozijum INFOTEH-JAHORINA. Molimo autore da obezbijede da prije konverzije ili verifikacije PDF fajla rad posjeduje sve obavezne elemente, uključujući INFOTEH-JAHORINA zaglavlje i odgovarajuću napomenu za autorska prava. Za autore koji nisu koristili INFOTEH-JAHORINA Word šablon rada, potrebno je dodati sljedeći tekst u zaglavlje prve stranice rada (provjeriti INFOTEH-JAHORINA Word šablon za prikaz pozicije i izgleda teksta): 21st International Symposium INFOTEH-JAHORINA, 16-18 March 2022

Takođe, prije konverzije ili validacije fajla pomoću PDF eXpress sistema, neophodno je unijeti odgovarajuću napomenu za autorska prava u podnožje prve stranice rada (na lijevoj strani). Molimo autore da unesu odgovarajući tekst - Copyright Clearance Code (CCC) u podnožju prve stranice rada (lijevo poravnanje):
-Za radove čiji su svi autori zaposleni u Vladi SAD, napomena je: U.S. Government work not protected by U.S. copyright
-Za radove čiji su svi autori zaposleni u vladama Velike Britanije, Kanade ili Australije, napomena je: 978-1-6654-3778-3/22/$31.00 ©2022 Crown
-Za radove čiji su svi autori zaposleni od strane Evropske Unije, napomena je: 978-1-6654-3778-3/22/$31.00 ©2022 European Union
-Za ostale radove napomena je: 978-1-6654-3778-3/22/$31.00 ©2022 IEEE
Ukoliko je neophodno, za dodatne informacije autori se mogu obratiti kontakt osobi organizatora: Danijel Mijić (danijel.mijic@etf.ues.rs.ba).

Nakon unosa svih potrebnih podataka u rad, potrebno je izvršiti konverziju ili verifikaciju pomoću PDF eXpress sistema. Za pristup PDF eXpress sistemu za INFOTEH-JAHORINA 2022, potrebni su sljedeći koraci:
-pristupiti PDF eXpress sajtu: https://ieee-pdf-express.org
-za nove korisnike potrebno je kreirati nalog klikom na link Create Account
-prijaviti se koristeći INFOTEH-JAHORINA 2022 Conference ID (53737X) i podatke vlastitog naloga (Email Address, Password)
-konvertovati finalnu verziju prihvaćenog rada (finalni Word fajl) ili verifikovati PDF fajl finalne verzije prihvaćenog rada
-provjeriti sadržaj generisanog ili verifikovanog PDF fajla prije odobravanja fajla za upotrebu od strane organizatora (prije aktiviranja opcije Approve)
-ukoliko je sadržaj fajla zadovoljavajući, odobriti fajl za upotrebu od strane organizatora aktiviranjem opcije Approve
-nakon odobravanja fajla, ne treba generisani ili verifikovani fajl slati organizatoru jer će fajl biti dostupan kroz PDF eXpress

Zbornici radova sa prethodnih Simpozijuma

Radovi objavljeni u IEEE Xplore digitalnoj biblioteci (indeksirano u Scopus bazi)

2022 21st International Symposium INFOTEH-JAHORINA
2021 20th International Symposium INFOTEH-JAHORINA
2020 19th International Symposium INFOTEH-JAHORINA
2019 18th International Symposium INFOTEH-JAHORINA
2018 17th International Symposium INFOTEH-JAHORINA

Veb zbornik

INFOTEH-JAHORINA 2022
INFOTEH-JAHORINA 2021
INFOTEH-JAHORINA 2020
INFOTEH-JAHORINA 2019
INFOTEH-JAHORINA 2018
INFOTEH-JAHORINA 2017
INFOTEH-JAHORINA 2016
INFOTEH-JAHORINA 2015
INFOTEH-JAHORINA 2014
INFOTEH-JAHORINA 2013
INFOTEH-JAHORINA 2012
INFOTEH-JAHORINA 2011
INFOTEH-JAHORINA 2010
INFOTEH-JAHORINA 2009
INFOTEH-JAHORINA 2008
INFOTEH-JAHORINA 2007
INFOTEH-JAHORINA 2006
INFOTEH-JAHORINA 2005
INFOTEH-JAHORINA 2003
INFOTEH-JAHORINA 2002
INFOTEH-JAHORINA 2001

UPLATE

Kotizacija

Za svaki prihvaćeni rad mora biti uplaćena najmanje jedna kotizacija. Bar jedan od autora svakog prihvaćenog rada je potrebno da se registruje i uplati kotizaciju. U slučaju kada je jedan autor jedini autor na dva rada, jedna kotizacija je dovoljna za oba rada. Za uplate kotizacija od strane pravnih lica odobrava se popust. Za naučnoistraživačke institucije odobrava se jedna besplatna kotizacija na svakih pet uplaćenih kotizacija, a za privredne organizacije jedna besplatna kotizacija na svake dvije uplaćene kotizacije.

Kotizacija obuhvata promotivni materijal, zbornik radova (CD verzija), učešće na sesijama, prezentacijama, predavanjima po pozivu, okruglim stolovima i društvenim događajima Simpozijuma (izlet i svečana večera).

Iznos kotizacije

200 KM (100 €) - za objavu rada u veb zborniku radova Simpozijuma
240 KM (120 €) - za objavu rada u CD zborniku radova Simpozijuma i slanje u IEEE Xplore (za IEEE članove)
300 KM (150 €) - za objavu rada u CD zborniku radova Simpozijuma i slanje u IEEE Xplore (za autore koji nisu članovi IEEE)

Iznos kotizacije za naknadne uplate (za uplate poslije 12.3.2022.)

240 KM (120 €) - za objavu rada u veb zborniku radova Simpozijuma
300 KM (150 €) - za objavu rada u CD zborniku radova Simpozijuma i slanje u IEEE Xplore (za IEEE članove)
400 KM (200 €) - za objavu rada u CD zborniku radova Simpozijuma i slanje u IEEE Xplore (za autore koji nisu članovi IEEE)

Kotizacija za studentske radove

Kotizacija se ne plaća za radove u studentskoj sesiji i objavu u veb zborniku radova Simpozijuma
40 KM (20 €) - za radove u studentskoj sesiji, objavu u CD zborniku radova Simpozijuma i slanje u IEEE Xplore (za IEEE članove)
60 KM (30 €) - za radove u studentskoj sesiji, objavu u CD zborniku radova Simpozijuma i slanje u IEEE Xplore (za autore koji nisu članovi IEEE)

Povrat kotizacije

U slučaju kada je učesnik uplatio kotizaciju, a nije u mogućnosti da prezentuje rad, uplaćena kotizacija se ne vraća učesniku. Kotizacija važi za narednu godinu održavanja Simpozijuma, pod istim uslovima kao za godinu u kojoj je uplaćena.

Izložbe i komercijalne prezentacije

400 KM (200 €) - izložba opreme
700 KM (350 €) - prezentacija firme

Na raspolaganju je odgovarajući prostor i ograničen broj termina za izložbe i prezentacije. Za dodatne informacije potrebno je kontaktirati organizatora na email infoteh@etf.ues.rs.ba.

Sponzorstvo

Pozivamo potencijalne sponzore da finansijski pomognu održavanje Simpozijuma. Na raspolaganju su sljedeći sponzorski paketi:
- Zlatni sponzor - min. 5000 KM (2500 €)
- Srebrni sponzor - min. 3000 KM (1500 €)
- Sponzor - min. 1000 KM (500 €)

Svi sponzori će biti posebno istaknuti u toku promocije Simpozijuma, ceremonije otvaranja Simpozijuma i u svim promotivnim materijalima Simpozijuma, uključujući i veb sajt. Sponzori imaju mogućnost da postavljaju svoje promotivne štandove u prostorijama u kojima se održava Simpozijum i da distribuiraju promotivne materijale zajedno sa promotivnim materijalima Simpozijuma. Dodatne mogućnosti su takođe dostupne u dogovoru sa organizatorom. Za dodatne informacije kontaktirajte nas na infoteh@etf.ues.rs.ba.

Donacije i podrška

Sve zainteresovane institucije ili pojedinci mogu podržati rad Simpozijuma uplatom od najmanje 200 KM (100 €). Cijenimo i druge vrste pomoći i podrške u organizaciji Simpozijuma, kao što je podrška za nabavku promotivnog materijala, organizaciju tehničkih i društvenih događaja (koktel, izlet, večera), itd. Svi donatori će biti istaknuti u promotivnim materijalima Simpozijuma.

Instrukcije za uplatu

Uplate iz Bose i Hercegovine (kotizacije, sponzorstvo, donacije) mogu se izvršiti na sljedeći način:
- Primalac: Alumni asocijacija inženjera elektrotehnike
- Broj računa: 562-012-81262220-49

Za EUR uplate iz inostranstva (kotizacije, sponzorstvo, donacije) potrebno je koristiti instrukcije za devizno plaćanje.

Pri uplati kotizacije potrebno je navesti imena učesnika i ID-ove radova, ukoliko su učesnici autori/koautori prihvaćenih radova.

Registrovani učesnici mogu podnijeti zahtjev za izdavanje računa za kotizaciju posredstvom aplikacije za registraciju učesnika. Za izdavanje računa neophodno je da učesnik unese potrebne podatke u formularu zahtjeva. Za članove IEEE koji su se opredijelili za slanje radova u IEEE Xplore, potrebno je pri podnošenju zahtjeva dostaviti dokaz o IEEE članstvu u tekućoj godini (Certificate of IEEE Membership ili IEEE Membership Card).

Ukoliko je potrebno pozivno pismo ili dodatne informacije, molimo vas da nam se javite na email infoteh@etf.ues.rs.ba.

Organizator ne prima uplate za smještaj i prevoz, ove uplate se vrše posredstvom turističkih agencija zaduženih za podršku organizaciji Simpozijuma (pogledati Kontakt sekciju) ili individualno.

PREDAVANJA PO POZIVU

Scheduling Time-Critical Applications in Cloudy, Foggy and Misty Computing Environments

Helen D. Karatza, Professor Emeritus, Aristotle University of Thessaloniki, Greece

Pattern recognition for cultural heritage: a research overview

Alessia Amelio, Senior Researcher, University "G. d'Annunzio" Chieti-Pescara, Italy

PROGRAM

Program Simpozijuma

Simpozijum se organizuje u hibridnoj formi. Dio programskih sadržaja će biti organizovan u hotelu Bistrica na Jahorini, uz poštovanje epidemioloških mjera, a dio će biti organizovan u virtuelnoj formi putem online prezentacija radova i predavanja po pozivu.

16.03.2022. (srijeda)
09:00 desk Registracija učesnika (do 16:00)
11:00 sala 2 Svečano otvaranje
11:30 sala 2 Panel - Digitalizacija privrede kroz saradnju sa akademskom zajednicom
12:15 sala 2 Koktel dobrodošlice
13:00 sala 1 Poslovni susreti INFOTEH-JAHORINA 2022 B2B
14:30 sala 2 Poster sesija 1
15:30 sala 1 Oralna sesija 1
16:00 sala 2 Poster sesija 2
17:30 sala 1 Oralna sesija 2
17:30 sala 2 Poster sesija 3
17.03.2022. (četvrtak)
08:00 desk Registracija učesnika (do 13:00)
09:00 sala 1 Oralna sesija 3
09:00 sala 2 Oralna sesija 4
11:30 sala 1 Oralna sesija 5
11:30 sala 2 Oralna sesija 6
13:00 online Predavanje 1: Scheduling Time-Critical Applications in Cloudy, Foggy and Misty Computing Environments, Helen D. Karatza
15:00 sala 1 Oralna sesija 7
15:00 sala 2 Oralna sesija 8
16:30 sala 1 KALCEA & SUCCESS radionica
16:30 sala 2
online
Studentska sesija
18.03.2022. (petak)
09:00 online Predavanje 2: Pattern recognition for cultural heritage: a research overview, Alessia Amelio
10:00 online Virtuelna sesija 1
10:00 online Virtuelna sesija 2
13:00 online Virtuelna sesija 3
13:00 online Virtuelna sesija 4
16:00 online Virtuelna sesija 5
16:00 online Virtuelna sesija 6

LOKACIJA

Simpozijum se tradicionalno održava na olimpijskoj planini Jahorini, u hotelu Bistrica. Hotel Bistrica se nalazi na 1620 metara nadmorske visine na lokaciji sa najljepšim pogledom na planinu, između vrhova Jahorine i živopisne doline rijeke Prača. Izgrađen je za XIV Zimske olimpijske igre 1984. godine i kategorisan sa 3 zvjezdice.

Smještaj

Smještaj za učesnike je obezbijeđen u hotelu Bistrica. Cijene po osobi i danu su navedene ispod.

Pansion u dvokrevetnoj sobi 101,00 KM
Polupansion u dvokrevetnoj sobi 82,00 KM
Doplata za jednokrevetnu sobu 20%
Boravišna taksa sa osiguranjem 2,50 KM

Učesnici na raspolaganju imaju i drugi smještaj. Dodatne informacije su dostupne na http://www.jahorina.org.

Prevoz

Lokacija održavanja Simpozijuma je udaljena oko 30 km od Sarajeva i 15 km od Pala. Upute za putovanje su dostupne ispod:
- Pale - Hotel Bistrica Jahorina
- Istočno Sarajevo - Hotel Bistrica Jahorina
- Međunarodni aerodrom Sarajevo - Hotel Bistrica Jahorina
- Sarajevo - Hotel Bistrica Jahorina

Korisni brojevi telefona:
- Autobuska stanica Pale: +387 (0)57 222 900
- Taxi Pale: +387 66 397 175
- Autobuska stanica Istočno Sarajevo: +387 (0)57 317 377
- Autobuska stanica Sarajevo: +387 (0)33 213 010
- Taxi služba Istočno Sarajevo: +387 (0)57 340 200, +387 (0)57 342 000

Taxi prevoz iz Sarajeva do Jahorina košta oko 50 KM (25 €), a od Pala do Jahorine oko 30 KM (15 €).

Za dodatne informacije o prevozu možete nas kontaktirati na infoteh@etf.ues.rs.ba.

KONTAKT

Organizator

Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Elektrotehnički fakultet
Vuka Karadžića 30, 71123 Istočno Sarajevo
Tel./Faks +387 (0)57 342 788
Tel. +387 (0)57 340 307
E-mail: infoteh@etf.ues.rs.ba
Mailing lista: http://etf.unssa.rs.ba/cgi-bin/mailman/listinfo/infoteh-jahorina
Veb sajt: https://infoteh.etf.ues.rs.ba

Za informacije o Simpozijumu molimo da nas kontaktirate prvo na email infoteh@etf.ues.rs.ba.

Turističke agencije (za smještaj i prevoz)

Happy travel, Bijeljina, Bosna i Hercegovina
Meše Selimovića 23A, 76300 Bijeljina
Tel. +387 (0)55 227 310
Tel. +387 (0)55 227 311
sanja@happytravelbn.com
www.happytravelbn.com