XXIII međunarodni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2024
20 - 22. mart 2024, Jahorina, RS, BiH

O SIMPOZIJUMU INFOTEH-JAHORINA

Međunarodni simpozijum INFOTEH-JAHORINA okuplja stručnjake, naučnike, inženjere, istraživače i studente iz oblasti informacionih tehnologija i njihove primjene u oblasti sistema upravljanja, komunikacionih sistema, proizvodnih i elektronskih sistema, elektroenergetike i drugih oblasti elektrotehnike i računarstva. Radni dio Simpozijuma organizovan je kroz sesije, okrugle stolove, predavanja po pozivu i prezentacije. Simpozijum posvećuje posebnu pažnju mladim istraživačima i studentima organizujući posebnu studentsku sesiju.

Prvi simpozijum INFOTEH-JAHORINA održan je u hotelu Bistrica na planini Jahorini od 12. do 14. marta 2001. godine. Šest kompanija predstavilo je svoje proizvodne i razvojne programe iz oblasti telekomunikacija, energetske elektronike, elektroenergetike, automatizacije i upravljanja procesima. Ukupno su predstavljena 53 rada.

Nakon 2001. INFOTEH-JAHORINA privlači značajan broj učesnika uglavnom iz regiona Zapadnog Balkana, i održava dobar kvalitet i broj prijavljenih i prezentovanih radova. INFOTEH-JAHORINA danas predstavlja jedan od vodećih skupova u regionu posvećenih oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija i njihovoj primjeni u različitim oblastima.

Tematske oblasti

Glavne tematske oblasti Simpozijuma su: Računarski sistemi i softver, Komunikacioni sistemi i tehnologije, Energetski sistemi, Proizvodni sistemi, Sistemi upravljanja, Elektronski sistemi.

Radovi za INFOTEH-JAHORINA se prihvataju iz sljedećih oblasti (ali nisu ograničeni samo na navedene oblasti): arhitektura računara, softversko inženjerstvo, sistemski softver, informacioni sistemi, sigurnost i zaštita informacija, multimedija i računarska grafika, internet i web tehnologije, e-poslovanje, aplikacije za mobilne uređaje, analiza i optimizacija karakteristika telekomunikacionih kanala, analiza i/ili mjerenje kvaliteta prenosa u kanalima i/ili sistemima, metode za poboljšanje kvaliteta prenosa, analiza efikasnih modulacija, napredne arhitekture telekomunikacionih sistema, elektroenergetske mreže i sistemi, planiranje, upravljanje i eksploatacija u elektroenergetskim sistemima, elementi elektroenergetskih sistema, sistemi zaštite i automatizacija, električne mašine i elektromotorni pogoni, obnovljivi izvori energije, informacioni sistemi i telekomunikacije u elektroenergetici, proizvodne tehnologije, CAD/CAM/CAE projektovanje, mehanika i konstrukcije, saobraćajna sredstva i transport, industrijski menadžment, termotehnika i termoenergetika, projektovanje i analiza sistema upravljanja, primjena sistema upravljanja u industriji i laboratoriji, računarski aspekti upravljačkih sistema, obrada signala i primjene, elektronske komponente i tehnologije, optoelektronika, industrijska elektronika, energetska elektronika, digitalni sistemi i logički dizajn, bioinženjering i biomedicina.

Organizatori

Glavni organizator

Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Elektrotehnički fakultet

Suorganizatori

Univerzitet u Banjoj Luci, Elektrotehnički fakultet
Univerzitetu Beogradu, Elektrotehnički fakultet
Univerzitet u Nišu, Elektronski fakultet
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Fakultet tehničkih nauka
Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka
Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet tehničkih nauka u Čačku
Ss. Cyril and Methodius University in Skopje
Evropska mreža preduzetništva Republike Srpske
Alumni asocijacija inženjera elektrotehnike, Istočno Sarajevo

Tehničko kosponzorstvo

IEEE Industry Applications Society
IEEE Sekcija Bosne i Hercegovine
IEEE Sekcija Srbije i Crne Gore
IEEE B&H IAS/PEL/IE Jt Chapter

Poziv za učešće

Poštovane kolege!

Zadovoljstvo nam je da Vas pozovemo na XXIII međunarodni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2024 koji se održava na planini Jahorini, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, u periodu 20 - 22. mart 2024. godine. Cilj Simpozijuma je da okupi stručnjake, naučnike, inženjere, istraživače i studente koji se bave informacionim tehnologijama i njihovom primjenom u oblastima sistema upravljanja, komunikacionih sistema, proizvodnih i elektronskih sistema, elektroenergetike kao i drugim oblastima elektrotehnike i računarstva. Rad Simpozijuma se odvija u okviru sesija, okruglih stolova, predavanja po pozivu i prezentacija. Simpozijum posvećuje posebnu pažnju mladim istraživačima i studentima organizujući posebnu studentsku sesiju.
Simpozijum će se održati u hibridnoj formi.

Organizacioni odbor Simpozijuma

Tematske oblasti

Glavne tematske oblasti Simpozijuma su: Računarski sistemi i softver, Komunikacioni sistemi i tehnologije, Energetski sistemi, Proizvodni sistemi, Sistemi upravljanja, Elektronski sistemi.

Glavni organizator

Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Elektrotehnički fakultet

Suorganizatori

Univerzitet u Banjoj Luci, Elektrotehnički fakultet
Univerzitetu Beogradu, Elektrotehnički fakultet
Univerzitet u Nišu, Elektronski fakultet
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Fakultet tehničkih nauka
Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka
Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet tehničkih nauka u Čačku
Ss. Cyril and Methodius University in Skopje
Evropska mreža preduzetništva Republike Srpske
Alumni asocijacija inženjera elektrotehnike, Istočno Sarajevo

Tehničko kosponzorstvo

IEEE Industry Applications Society
IEEE Sekcija Bosne i Hercegovine
IEEE Sekcija Srbije i Crne Gore
IEEE B&H IAS/PEL/IE Jt Chapter

Lokacija

Simpozijum će se održati u hibridnoj formi. Dio programskih sadržaja se održava u hotelu Rajska Dolina na olimpijskoj planini Jahorini, a dio putem virtuelnih prezentacija i predavanja.

Službeni jezici

Službeni jezici Simpozijuma su službeni jezici BiH i engleski. Radovi mogu biti napisani i prezentovani na jednom od službenih jezika u BiH ili na engleskom jeziku. Radovi koji se prijavljuju za slanje u IEEE Xplore moraju biti napisani na engleskom jeziku.

Prijava radova

Pozivamo autore da prijave neobjavljene i originalne radove koji nisu prijavljeni ili u razmatranju za objavljivanje na drugim skupovima ili publikacijama. Svi prijavljeni radovi će biti recenzirani. Dodatne informacije o prijavi rada su dostupne u dijelu Radovi.

Prezentacija radova

Prezentacija rada može biti usmena, poster ili virtuelna, a bira se od strane autora prilikom prijave rada. Organizator zadržava pravo da po potrebi promijeni tip prezentacije, o čemu će autori biti blagovremeno obaviješteni. Rad se prezentuje na jeziku na kome je napisan.

Objavljivanje radova

Svi prihvaćeni i prezentovani radovi biće objavljeni u zborniku radova (veb i USB verzija). Dio radova biće poslan (po izboru autora) za potencijalno objavljivanje u IEEE Xplore digitalnoj biblioteci (indeksirano u Scopus bazi).

Autorima odabranih radova može biti ponuđeno objavljivanje i u sljedećim časopisima (bez naknade):
- International Journal of Electrical Engineering and Computing (https://ijeec.etf.ues.rs.ba)
- Electronics (http://els-journal.etf.unibl.org)
- Journal of Mechatronics, Automation and Identification Technology (http://www.jmait.org).

Kotizacija

Najmanje jedan od autora svakog prihvaćenog rada treba da se registruje i uplati kotizaciju. Detaljnije informacije o kotizaciji i uplatama su dostupne u dijelu Uplate.

Važniji datumi

Rok za slanje kompletnog rada: 15.12.2023.
Obavještenje o prihvatanju: 15.2.2024.
Rok za slanje konačne verzije rada: 20.2.2024.
Konačna lista prihvaćenih radova: 28.2.2024.
Registracija i uplata kotizacije: 13.3.2024.
Otvaranje Simpozijuma: 20.3.2024.

RADOVI

Prijava rada

Pozivamo autore da prijave neobjavljene i originalne radove koji se ne razmatraju za objavljivanje na drugim konferencijama ili u časopisima. Radovi treba da sadrže originalne naučne, stručne ili primijenjene rezultate rada autora. Radovi koji se prihvataju treba da prikazuju primjenu teoretskih metoda u rješavanju inženjerskih problema, prikaz novih uređaja i/ili sistema, rezultata sopstvenih eksperimentalnih istraživanja, prezentaciju novih pristupa ili rješenja postojećih problema, itd. Svi prijavljeni radovi biće recenzirani, ali autori su isključivo odgovorni za originalnost i kvalitet svojih radova. Sadržaj radova će biti provjeren na plagijate pomoću softvera za otkrivanje plagijata. Očekivani broj stranica za svaki rad je 4 do 6, izuzev radova po pozivu koji mogu imati više od 6 stranica. Bar jedan od autora svakog prihvaćenog rada je dužan da se registruje, uplati kotizaciju i prezentuje rad.

Prijava radova vrši se elektronski pomoću konferencijskog sistema OpenConf. Pri izradi radova, autori treba da koriste unaprijed pripremljeni šablon rada i da se pridržavaju uputstva za autore. Radovi koji nisu pripremljeni prema uputstvu za autore neće biti prihvaćeni.

Studentski radovi

Svi autori studentskih radova moraju biti studenti prvog (dodiplomskog) ili drugog (master) ciklusa studija. Svi autori moraju dostaviti dokaz o statusu studenta (indeks ili potvrda) nakon prihvatanja rada (molimo vas da dostavite skenirani dokument na email adresu infoteh@etf.ues.rs.ba). Studentski radovi su prihvataju i prezentuju u okviru studentske sesije (usmeno izlaganje rada) i moraju biti pripremljeni prema uputstvu za studentske radove.

Kao radovi u studentskoj sesiji prihvataju se i radovi koji prikazuju rezultate rada studenta u okviru završnog rada prvog ciklusa studija. Uslov za ovakve radove je da je student diplomirao u 2023. ili 2024. godini (potreban odgovarajući dokument kao dokaz).

Recenzija

Svi prijavljeni radovi će biti ocijenjeni od strane najmanje dva recenzenta. Simpozijum koristi blind-review postupak recenzije. Radovi se ocjenjuju u odnosu na relevantnost za tematske oblasti Simpozijuma, naučne ili stručne doprinose, tehničku ispravnost i jasnoću, originalnost i tehničku pripremu.

Važniji datumi

Rok za slanje kompletnog rada: 15.12.2023.
Obavještenje o prihvatanju: 15.2.2024.
Rok za slanje konačne verzije rada: 20.2.2024.
Konačna lista prihvaćenih radova: 28.2.2024.
Registracija i uplata kotizacije: 13.3.2024.
Otvaranje Simpozijuma: 20.3.2024.

Prezentacija rada

Prezentacija rada može biti usmena, poster ili virtuelna, a bira se od strane autora prilikom prijave rada. Organizator zadržava pravo da po potrebi promijeni tip prezentacije, o čemu će autori biti blagovremeno obaviješteni. Rad se prezentuje na jeziku na kome je napisan.

Usmenu prezentaciju treba pripremiti koristeći Microsoft Power Point (ili slično) i dostaviti tehničkom sekretaru sesije najmanje pola sata prije početka sesije. Prezentacije traju oko 10 minuta, uključujući diskusiju, ponekad i duže, u zavisnosti od broja radova na sesiji. Potrebna oprema za prezentaciju je obezbijeđena od strane organizatora (projektor i računar). Ukoliko je potrebno, autori mogu koristiti sopstveni računar. Za dodatnu opremu potrebno je kontaktirati organizatora.

Rad se može predstaviti i kao poster. Autori su dužni da pripreme i odštampaju poster prema uputstvu. Uputstva za pripremu poster prezentacija su dostupna ovdje. Za poster prezentacije je potrebno koristiti unaprijed pripremljeni šablon za poster: poster ćirilica ili poster latinica.

Virtuelna prezentacija omogućava autorima koji nisu u mogućnosti da prisustvuju konferenciji da odaberu ovaj tip prezentacije rada. Autori treba da pripreme i dostave video prezentacije radova sa uključenim audio zapisom izlaganja autora (poželjno MP4 HD ili full HD video), u trajanju do 10 minuta. Prezentacije se dostavljaju na email adresu infoteh@etf.ues.rs.ba do 13.3.2024. Alternativno, zbog veličine fajla, moguće je koristiti i drugi način za dostavu prezentacije (Google Drive, WeTransfer ili slično). U slučaju nepovoljne epidemiološke situacije, svi prihvaćeni radovi biće prezentovani na ovaj način. Za virtuelne prezentacije biće korišćena platforma Microsoft Teams. Autori će dobiti sve potrebne podatke za pristup virtuelnim sesijama. Bar jedan od autora je potrebno da bude online u toku virtuelne sesije i da učestvuje u diskusiji vezanoj za svoj rad.

Objavljivanje radova

Svi prihvaćeni i prezentovani radovi biće objavljeni u zborniku radova (veb i USB verzija). Radovi mogu biti poslani (po izboru autora) za potencijalno objavljivanje u IEEE Xplore digitalnoj biblioteci (indeksirano u Scopus bazi). Radovi koji se šalju u IEEE Xplore se objavljuju u USB zborniku radova koji dobijaju učesnici prilikom registracije na Simpozijumu. Ostali radovi se objavljuju u veb zborniku radova nakon završetka Simpozijuma. Radovi koji se šalju u IEEE Xplore moraju biti napisani na engleskom jeziku.

Autori radova koji će biti poslani za potencijalno objavljivanje u IEEE Xplore moraju prenijeti autorska prava na IEEE. Kontakt autori ovih radova će na email dobiti instrukcije za potpisivanje IEEE eCopyright Form.

Autorima odabranih radova može biti ponuđeno objavljivanje rada i u sljedećim časopisima (bez naknade):
- International Journal of Electrical Engineering and Computing (https://ijeec.etf.ues.rs.ba)
- Electronics (http://els-journal.etf.unibl.org)
- Journal of Mechatronics, Automation and Identification Technology (http://www.jmait.org).

Zbornici radova sa prethodnih Simpozijuma

Radovi objavljeni u IEEE Xplore digitalnoj biblioteci (indeksirano u Scopus bazi)

2023 22nd International Symposium INFOTEH-JAHORINA
2022 21st International Symposium INFOTEH-JAHORINA
2021 20th International Symposium INFOTEH-JAHORINA
2020 19th International Symposium INFOTEH-JAHORINA
2019 18th International Symposium INFOTEH-JAHORINA
2018 17th International Symposium INFOTEH-JAHORINA

Veb zbornik

INFOTEH-JAHORINA 2023
INFOTEH-JAHORINA 2022
INFOTEH-JAHORINA 2021
INFOTEH-JAHORINA 2020
INFOTEH-JAHORINA 2019
INFOTEH-JAHORINA 2018
INFOTEH-JAHORINA 2017
INFOTEH-JAHORINA 2016
INFOTEH-JAHORINA 2015
INFOTEH-JAHORINA 2014
INFOTEH-JAHORINA 2013
INFOTEH-JAHORINA 2012
INFOTEH-JAHORINA 2011
INFOTEH-JAHORINA 2010
INFOTEH-JAHORINA 2009
INFOTEH-JAHORINA 2008
INFOTEH-JAHORINA 2007
INFOTEH-JAHORINA 2006
INFOTEH-JAHORINA 2005
INFOTEH-JAHORINA 2003
INFOTEH-JAHORINA 2002
INFOTEH-JAHORINA 2001

UPLATE

Kotizacija

Za svaki prihvaćeni rad mora biti uplaćena najmanje jedna kotizacija. Bar jedan od autora svakog prihvaćenog rada je potrebno da se registruje i uplati kotizaciju. U slučaju kada je jedan autor jedini autor na dva rada, jedna kotizacija je dovoljna za oba rada.

Kotizacija obuhvata promotivni materijal, zbornik radova (USB verzija), učešće na sesijama, prezentacijama, predavanjima po pozivu, okruglim stolovima i društvenim događajima Simpozijuma.

Iznos kotizacije

240 KM (120 €) - za objavu rada u veb zborniku radova Simpozijuma
300 KM (150 €) - za objavu rada u USB zborniku radova Simpozijuma i slanje u IEEE Xplore (za IEEE članove)
400 KM (200 €) - za objavu rada u USB zborniku radova Simpozijuma i slanje u IEEE Xplore (za autore koji nisu članovi IEEE)

Iznos kotizacije za naknadne uplate (za uplate poslije 13.3.2024.)

300 KM (150 €) - za objavu rada u veb zborniku radova Simpozijuma
400 KM (200 €) - za objavu rada u USB zborniku radova Simpozijuma i slanje u IEEE Xplore (za IEEE članove)
500 KM (250 €) - za objavu rada u USB zborniku radova Simpozijuma i slanje u IEEE Xplore (za autore koji nisu članovi IEEE)

Kotizacija za studentske radove

Kotizacija se ne plaća za radove u studentskoj sesiji i objavu u veb zborniku radova Simpozijuma

Povrat kotizacije

U slučaju kada je učesnik uplatio kotizaciju, a nije u mogućnosti da prezentuje rad, uplaćena kotizacija se ne vraća učesniku. Kotizacija važi za narednu godinu održavanja Simpozijuma, pod istim uslovima kao za godinu u kojoj je uplaćena.

Izložbe i komercijalne prezentacije

500 KM (250 €) - izložba opreme
800 KM (400 €) - prezentacija firme

Na raspolaganju je odgovarajući prostor i ograničen broj termina za izložbe i prezentacije. Za dodatne informacije potrebno je kontaktirati organizatora na email infoteh@etf.ues.rs.ba.

Sponzorstvo

Pozivamo potencijalne sponzore da finansijski pomognu održavanje Simpozijuma. Na raspolaganju su sljedeći sponzorski paketi:
- Zlatni sponzor - min. 5000 KM (2500 €)
- Srebrni sponzor - min. 3000 KM (1500 €)
- Sponzor - min. 1000 KM (500 €)

Svi sponzori će biti posebno istaknuti u toku promocije Simpozijuma, ceremonije otvaranja Simpozijuma i u svim promotivnim materijalima Simpozijuma, uključujući i veb sajt. Sponzori imaju mogućnost da postavljaju svoje promotivne štandove u prostorijama u kojima se održava Simpozijum i da distribuiraju promotivne materijale zajedno sa promotivnim materijalima Simpozijuma. Dodatne mogućnosti su takođe dostupne u dogovoru sa organizatorom. Za dodatne informacije kontaktirajte nas na infoteh@etf.ues.rs.ba.

Donacije i podrška

Sve zainteresovane institucije ili pojedinci mogu podržati rad Simpozijuma uplatom od najmanje 200 KM (100 €). Cijenimo i druge vrste pomoći i podrške u organizaciji Simpozijuma, kao što je podrška za nabavku promotivnog materijala, organizaciju tehničkih i društvenih događaja (koktel, izlet, večera), itd. Svi donatori će biti istaknuti u promotivnim materijalima Simpozijuma.

Instrukcije za uplatu

Uplate iz Bose i Hercegovine (kotizacije, sponzorstvo, donacije) mogu se izvršiti na sljedeći način:
- Primalac: Alumni asocijacija inženjera elektrotehnike
- Broj računa: 562-012-81262220-49

Za EUR uplate iz inostranstva (kotizacije, sponzorstvo, donacije) potrebno je koristiti instrukcije za devizno plaćanje.

Pri uplati kotizacije potrebno je navesti imena učesnika i ID-ove radova, ukoliko su učesnici autori/koautori prihvaćenih radova.

Registrovani učesnici mogu podnijeti zahtjev za izdavanje računa za kotizaciju posredstvom aplikacije za registraciju učesnika. Za izdavanje računa neophodno je da učesnik unese potrebne podatke u formularu zahtjeva. Za članove IEEE koji su se opredijelili za slanje radova u IEEE Xplore, potrebno je pri podnošenju zahtjeva dostaviti dokaz o IEEE članstvu u tekućoj godini (Certificate of IEEE Membership ili IEEE Membership Card).

Ukoliko je potrebno pozivno pismo ili dodatne informacije, molimo vas da nam se javite na email infoteh@etf.ues.rs.ba.

Organizator ne prima uplate za smještaj i prevoz, ove uplate se vrše posredstvom turističkih agencija zaduženih za podršku organizaciji Simpozijuma (pogledati Kontakt sekciju) ili individualno.

LOKACIJA

Simpozijum se tradicionalno održava na olimpijskoj planini Jahorini. Naredni Simpozijum se održava u hotelu Rajska Dolina. Hotel Rajska Dolina na planinskoj ljepotici Jahorini u Republici Srpskoj postoji 100 godina. Povodom vijeka svog postojanja, hotel je renoviran i postao je jedan od najluksuznijih u najposjećenijem zimskom odmaralištu naše zemlje. U moderan dizajn hotela sa 4*, uklopljeni su brojni detalji koji podsjećaju na bogatu istoriju i tradiciju. Danas je Rajska Dolina hotel sa 94 smještajne jedinice (92 sobe i dva luksuzna apartmana), teretanom, igraonicom, kamin salom, modernom konferencijskom salom, frizerskim salonom i savremenim wellness centrom.

Prevoz

Lokacija održavanja Simpozijuma je udaljena oko 30 km od Sarajeva i 15 km od Pala. Upute za putovanje su dostupne ispod:
- Pale - Hotel Rajska Dolina Jahorina
- Istočno Sarajevo - Hotel Rajska Dolina Jahorina
- Međunarodni aerodrom Sarajevo - Hotel Rajska Dolina Jahorina
- Sarajevo - Hotel Rajska Dolina Jahorina

Korisni brojevi telefona:
- Autobuska stanica Pale: +387 57 222 900
- Taxi Pale: +387 66 397 175
- Autobuska stanica Istočno Sarajevo: +387 57 317 377
- Autobuska stanica Sarajevo: +387 33 213 010
- Taxi služba Istočno Sarajevo: +387 57 340 200, +387 57 342 000

Taxi prevoz iz Sarajeva do Jahorina košta oko 50 KM (25 €), a od Pala do Jahorine oko 30 KM (15 €).

Za dodatne informacije o prevozu možete nas kontaktirati na infoteh@etf.ues.rs.ba.

KONTAKT

Organizator

Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Elektrotehnički fakultet
Vuka Karadžića 30, 71123 Istočno Sarajevo
E-mail: infoteh@etf.ues.rs.ba
Mailing lista: http://etf.unssa.rs.ba/cgi-bin/mailman/listinfo/infoteh-jahorina
Veb sajt: https://infoteh.etf.ues.rs.ba

Za informacije o Simpozijumu molimo da nas kontaktirate na email infoteh@etf.ues.rs.ba.

Turističke agencije (za smještaj i prevoz)

Happy travel, Bijeljina, Bosna i Hercegovina
Meše Selimovića 23A, 76300 Bijeljina
Tel. +387 55 227 310
Tel. +387 55 227 311
sanja@happytravelbn.com
www.happytravelbn.com